Esszé

Lieber Erzsébet:
A kollázs és papírművészet összehasonlítása

A kollázs szintúgy, mint a papírművészet, egyfajta konstruáló, építkező attitűdöt feltételez, azonban a két terület között jelentős különbségek mutatkoznak. A kollázs műfajának és a papírművészet összevetésének gondolata felvetődik az országos kollázs- és papírművészeti kiállításokra beadott, vagy időnként inkább a másik területhez tartozó művek kapcsán is. Az 1998-ban a Vigadó Galériában megrendezett országos kollázskiállításon bemutatott alkotások közül pl. Bakos Tamás, Butak András és Sejben Lajos munkái kollázs-elven alapuló papírművészeti alkotások voltak,1 de mások, így Budaházi Tibor, Kovács László, Székelyi Kati, Vajda Mária hasonló szellemiségű műveivel is találkozhatunk a papírművészet különböző seregszemléin. A Kaposvárott, a Vaszary Képtárban szervezett országos papírművészeti triennálékra beküldött művek sorában is gyakori a papírkollázs (Szathmáry József, Alföldi László, Kováts Borbála).2 Tehát a két terület között bizonyos átfedések tapasztalhatók. Fenntartva az elvi és eljárásbeli hasonlóságok miatt az ide is, oda is besorolhatóság szakmailag megalapozott lehetőségét, jól körvonalazhatók azok az eltérések is, amelyek alapján egy-egy mű inkább értelmezhető kollázsnak vagy elsősorban papírműnek. A következőkben megkíséreljük a két képzőművészeti vonulat (műfaj) elvi-metodikai, illetve anyaghasználati kérdéseinek megközelítését, különbségeik felvázolását.
Folytatás...
Esszé

Kölüs Lajos:
Por favor

Mottó: Az életet sem lehet befejezni – egyszer csak abbamarad. „És a
bort is vizezik” – hajol a fővárosi író a költőhöz a vonaton az
utolsó jelenetben. Az életet is vizezik, ezért csak erőszakkal lehet
úgy ábrázolni, mint kerek, monolit egészet.
(Dérczy Péter: Kardos G. György - Jutalomjáték)

Temesi Ferenc regénye, a Por nem hamvad, nem porlad, nem mállik, nem is rohad, nem esik szét, nem is nyugszik. Még akkor sem, ha ma kevesen olvassák, tudjuk és hisszük, hogy olvasni fogják. Temesi Porlód város történetén keresztül láttatja a távoli múltat és a közelmúlt jelenbe szálazó világát. Polifonikus regény a Por, többszólamúsága zenei hangokat ébreszt az olvasóban. Babits Mihály Halálfiai, Mészöly Miklós Az atléta halála olyan könyvek, melyek hőseinek köze van, lesz a halálhoz. Halálra vannak ítélve. Az életnek vége volt, de a halál még nagyon messze késett: s hogy lehet addig az időt eltölteni? Az élőhalottak húsába az unalom vési sírfeliratát – írja említett művében Babits. Szeles András, a Por főhőse is meghal, de élete a halálával kezdődik el. Ez paradoxon, az élet folytatódik, ha meg is halunk.
Mitől függ egy könyv sorsa? "Pro captu lectoris habent sua fata libelli", vagyis: az olvasó "fejétől", tehát az olvasó, a befogadó műveltségétől, habitusától, érzelmeitől, további cselekedeteitől stb. függ egy-egy mű, könyv, alkotás jövőbeli virtuális élete: helye, híre, értéke, érvénye – állítja Monostori Imre Kortárs magyar írók, kortárs magyar alkotások és a könyvtár című írásában(4). A mai, internetfüggő világunkban egyszerre olvasunk hosszú és rövid szövegeket, regényeket és híreket, blogokat. Információéhségünk hatalmas és egyre növekszik. A Por is hizlalja tudásvágyunkat. Ilyen a világ? Ne legyen ilyen a világ? Sokunkhoz szól a Por, talán mindannyiunkhoz. Az olvasó felelőssége vitathatatlan, nem kell ahhoz Sorskönyvet olvasnia, hogy ráébredjen, felelőssége cselekedetének lehetséges következményeiben testesül meg. Mérlegel, és félredob egy könyvet, nem olvassa tovább. Vagy kockáztat, és tovább olvassa, végig. Ha van mérlegelés, nincs felelőtlenség. A Port lehet könnyen és nehezen olvasni, az olvasótól függ, milyen utat választ.
Folytatás...
Esszé

Deák Csillag:
Route 66

TEMESI Ferenc: Por című regényéről már igényes monográfia készült 2015-ben(1). Magam – jelen írásomban, melyet szerzőtársammal, Kölüs Lajossal a Képírás felkérésére egy páros esszé egyik elemeként írok – nem tudok objektív lenni, és nem is akarok. Nagyon jól, talán túlontúl jól ismerem a szerzőt, a Szótárírót. Ezért jó ideig halogattam a munkát, elbizonytalanodtam, de nem szoktam elvállalt munkát visszaadni, lemondani. Akkor olvastam először Temesi Ferenc Por című regényét, amikor nem ismertem őt személyesen. Újraolvasva a könyvet és elolvasva a korábbi kritikákat, helyzetem könnyű is meg nem is. Volt, aki tagadta, hogy ez regény lenne. Én regényként olvastam, olvasom, ez az én olvasói utam. Hosszú út. A Por két kötete 1110 oldal, 666 szócikkel. Mágikus szám. Gyorsan lecsalok egy hatost és máris a híres 66-os úton találom magam. Az út történetekkel, kalandokkal, sorsokkal terhes, és mégis a határtalanság, a szabadság levegője lengi be. Tankolok. Töltődöm. Nézem a tájat, de közben az útra is figyelek. Megállok. Újraindulok. Visszatérek, visszakanyarodok, és ebben a Szótáríró is segít a ~ jellel. Talán megtalálom az én 66-osomat. Melyik mellékutat vegyem? A Port megjelenésekor és az elmúlt harminc esztendőben támadták és dicsérték, most, az említett monográfiát leszámítva hallgatás van, nincsenek se jó, se rossz elemzések vagy hivatkozások. Az író szavait is idézhetem: „Na, ebből a szótárból se lesz kötelező olvasmány. De annyi baj legyen. Szótáríró se a kötelezőkön nőtt föl”(II. 444. o.). Mégse lett igaza, ma a Por vizsgatétel az egyetemen.
Folytatás...
Vers

Szép Tamás:
Két kollázsverse

ARC ALATT HALÁL
Szilágyi Domokos collage

FELSŐBBRENDŰ SZÖGESDRÓTOK KÖZÖTT ÁLOMBA LASSÚDÓ RETTENETTEL
BELÉMÁLMODTA MAGÁT A SZIVÁRVÁNY ENNYI AZ ENYÉM-RABBÁ SZABADULTAM
MELLBIMBÓ BARNA ALKONYATBAN ANYAG ÉS ESZME KÖZÖTT FÉLÚTON
A FÜVEK FELVISÍTANAK CSONTJAIMBÓL DEKALCINÁLÓDIK A REMÉNY
ELHANYAGOLHATÓ MENNYISÉG VAGY FÖLD ALATTI DÉLIBÁB
A VÉGTELENSÉG ALKATRÉSZE VÉGES: MEGALKUVÁS
KÉT NEMLÉT KÖZÖTT KÉT ÖNTUDATLANSÁG KÖZÖTT
ANYAG ÉS ESZME KÖZÖTT FELSŐBBRENDŰ SZÖGESDRÓTOK KÖZÖTT
A VILÁGTÖRTÉNELEM LEGHOSSZABB SZÁZADÁBAN ITT ÁLLOK - ITT VAGYOK
Folytatás...
Vers

Debreceny György:
versei

A tekintet lökte vissza

Sűrűsödő mártás ömlött szét a földön,
akadályozta a látást,
s míg a fák koronái még a pelyhes,
vidám égben fürdőztek,
a fatörzsek már összemosódtak,
visszalökték a tekintetet.*

Sűrűsödő tekintet ömlött szét a földön,
mártás akadályozta a látást,
s míg a fák koronái visszalökték
a fatörzseket,
a vidám égben már összemosódtak
a fürdőzők.
Folytatás...
Képzőművészet

Horkay István:
Néhány gondolat a digitális kollázsról (A Raoul Wallenbergi c. film kapcsán)

Korunk poszt-humán művészetében az igazság vélt birtoklásánál túl
az önmagában szabad ember kerül kulturális emlékezetünk középpontjába.
A kérdés az, miképpen válik az így létrejött tartalom tartós nyommá,
hiszen bármi, ami egy adott jelben értelmet kap, az a jelnek az előtörténet
felől végbemenő újra-meghatározása.


A munka, amelyet 2005-től Peter Greenaway-jel végzek, szemléletében és gyakorlatában meghatározó számomra. A kezdeti animációs grafikai feladatokat felváltotta a közös videó és videóinstalációk készítése.2006-ban Berlinben a Cinema Total keretében, 2012-ben Camberrában mutattuk be közös munkáinkat.

A mozgó grafika fogalma egyrészt az alkalmazott grafikai szemléletből adódik, másrészt a mozgó és a mozdulatlan felületek aránya, a képi ritmus a klipszerűség irányába hat, ugyanakkor a jel az adott grafikai környezetben átértékelődik, önállóvá válik. A létrejövő mozgó grafika, melyet mozgóképként is értelmezhetünk, hatásaiban mindenképpen művészi teljesítmény, ugyanakkor mint új kifejezési forma felboríthat szabályokat, és a képmanipulációk során a kamerával felvett anyag is a mozgó grafika részévé válik.

Bizonyos történelmi adatok így virtuálisan is értelmezésre kerülnek, és az így létrejött mozgókép, animáció érzelmileg átalakul és látványként hat. Munkáimban gyakran alkalmazom a még az ”ez is törölhető” elvet, és az így létrejövő képi világ az igazi dokumentumok és a fikció határán végül is egységes struktúrát alkot.

Az anyag vágása és a mozgókép létrejötte ugyanaz a folyamat, viszont lehetőség van arra, hogy a rétegeket és a képelemeket felcserélve, a variációkat lehetséges motívumnak fogadjuk el. A folyamat mindenképpen a festészetre hasonlít, a képalkotás egy sajátos formája, ahol a festő, az alkotó egyénisége központi szerepet játszik.

Lényegében idézetek halmazáról van szó, amelyek sokszor fedik egymást. A kép, a mozgókép, a faktúra, a mozgó faktúra, a szöveg (képben és hangban), a zene mind lehetséges alkotóelem ebben a struktúrában. Az arányuk az, ami meghatározó.
Folytatás...
Képzőművészet

Koroknai Zsolt:
Mediator – a dekollázs technikája

Megelőlegezve a kérdésre a választ, miért is dekollázs? A Mediator az idő katapultján ücsörögve munkába kezd, a lineáris szekvenciák, a csapó hangjára, a vágás, az alkotás folyamatában metrikus létét feltételezve kitölti valóját. Kívülről nézve ő a Mediátor, de belső mélyébe eszmélve a tartalom kollázsformáit metszi a képek nyelvére. Munkája az „időtlen térgörbületek” kiegyenesítése, egyfajta dekollázs, simítás, hogy a megnyugtató „modellfüggő valóságot”1 egy biztonságos tudattá rögzíthesse a szemlélő számára.

A Mediátor című kiállításom a Vízivárosi galériában négy fő részre tagolódott. Neveztesen: A Mediator, Emlékező testek, Szinguláris rezonancia, Zaj elvonása 3. Munkáimban a kapcsolódó motívumok a gravitáció értelmezése, valamint remix alapú felvetések modellezése.
Folytatás...