Jelen lapszámunk a Somogy megyében élő vagy onnan elszármazott alkotók műveit bemutató, Kelemen Lajos által szerkesztett, 2010-ben megjelent Földem című antológia irodalmi anyagát tartalmazza. Az indító vers Oláh János Földem című költeménye; a többi írás öt blokkba rendezve követi egymást, egy-egy mottóval felvezetve. A lapszám címlapján Ungvári Károly munkája látható (Zselici táj cukorgyárral, 1975).

„Ez a mostani válogatás egy ízlés, egy értékképzet mentén létrehozott (s mivel a szerkesztő is csak ember), szubjektív, tematizált összeállításban kívánja művészi képét adni annak, hogy milyen ambíciókkal és milyen teljesítményekkel működik a művészet, ha somogyi vonatkozású; a gyökereit vagy a születési helyét illetően. Nincs is másról szó, mint regisztrálásról: a miliőrajztól a lélek vallomásáig. Nincs másról szó, mint a helyszín és tett összefüggéséről, és egy szándékról, hogy amaz, vagyis a külső rajz éppúgy, mint a belső élet formába öntése: lehetőleg minél színesebb, minél összetettebb legyen. Ez a válogatás tehát nem egy nemzedéké, nem egy irányzaté, hanem – adott szemszögből – maga az aktuális sokféleség.” (Kelemen Lajos, a kötet szerkesztője)