Az Erdélyi Művészeti Központ – ahogy korábban nevezték az Erdélyi Művészeti Múzeum – létrehozásának gondolata szinte a rendszerváltás pillanatától a hazai művészeti élet egyik dédelgetett célja volt. Az EMŰK legfőbb feladatának tartja, hogy belátható időn belül az erdélyi képzőművészet megközelítőleg egy reális, kultúraközi viszonylatban is értékelhető, konvertálható önképet alakítson ki, mind a maga, mind a környezete számára. Ennek megfelelően célja az 1920 utáni, erdélyi képzőművészet tárgyi emlékeinek összegyűjtése, feldolgozása és bemutatása, de ugyanakkor feladatának tekinti az alkotók hagyatékának szakmai ápolását, művészetük átmentését a jövő generációi számára.

Az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) gyűjtési területe kiterjed a történelmi Erdély és a Partium, valamint Bukarest vagy bármelyik romániai helység magyar képzőművészetére, a magyar képzőművészekkel közeli baráti, művészi kapcsolatban lévő román, szász, de más nemzetiségű alkotók jellemzően erdélyi vonatkozású munkásságára is, valamint az erdélyi születésű, külföldre távozott magyar művészek alkotótevékenységére.

Figyelme a 1920-tól napjainkig alkotott professzionális képzőművészeti és egyedi, vagy kisszériájú iparművészeti alkotásokra fókuszál. Ugyanakkor célja egy minél teljesebb képzőművészeti dokumentáció összeállítása. Gyűjteni kívánja a vázlatokat, vázlatfüzeteket, munkanaplókat, naplókat, levelezéseket, fotódokumentumokat, filmeket, videókat, hanganyagokat, kéziratokat, cikkeket, stb. valamint a művészeti vonatkozású könyveket, folyóiratokat és filmeket, stb.

Az intézmény fontos tevékenységének tartja az igényes műbarát közönség igényeinek megfelelő kiállítások és programok szervezését, valamint ennek a közönségnek a kiművelését és felnevelését. Az Erdélyi Művészeti Központ, olyan intézmény kíván lenni, amelybe szívesen tér be, nemcsak a képzőművészet iránt kíváncsi közönségnek minden rendű-rangú tagja, de otthon érzi magát benne az irodalom, a zene, valamint a többi társművészetek iránt érdeklődő, sőt minden igényesen kikapcsolódni kívánó ember.