Munkáim geometrikus alapformákból felépülő konstrukciók, kinetikus szobrok, melyek mozgathatók, illetve önmozgók. Hasonlókat a matematikából jól ismerünk, tökéletességüket sokszor unalomig vizsgálgatjuk/vizsgálgattuk.

Engem, pontosabban a kíváncsiságomat viszont az érdekli, hogy mi történik, ha a szabályosságukból elveszünk, azaz „elrontunk” valamit. Ha az elvárt derékszög kisebb vagy nagyobb, ha a kockának nem hat, hanem hét oldala van, vagy éppen a kör ellipszissé torzul. Szándékos hibákat vétek, és azt vizsgálom, hogyan változnak vele együtt a lehetőségek és a tárgyrendszer egészéhez tartozó viszony.

Mivel ezen ArtFormer konstrukciók modellként is értelmezhetők, kíváncsiságom területe kiterjed a humánoldalra, hiszen „nem vagyunk tökéletes kockák, gömbök, kreálmányok…”

Talán a szövegnél több sejthető ezen formavilágból, ha megnézünk két képkockát (kép 1, 2) a Libretto című, Fülöp József által rendezett animációs filmből (videó 1). Az első képen felsejlik egy „alapformákból” álló, geometrikus Metropolis, amelyek megmozdulnak; számtalan részre osztódva, valami fraktálszerű, organikus világ keletkezik.

Amennyiben magukat a Geometriai Pantheon szobrokat nézzük (kép 3), vagy interaktív módon tekergetjük kedvünkre, s hangulatunknak megfelelően lágyabb és keményebb pozíciókba állítjuk, felismerjük a variációk nagy számát. Nem szép vagy csúnya formákról beszélhetünk, hanem lehetőségekről, szimpátiáról, hasonlóságokról (kép 4, 5).

Alaposabban szemlélve, még mélyebbre menve, válasszuk ki egyik ikonikus plasztikámat, a Helix fantázia nevű „kúpot”. Próbáljuk meg felidézni tanulmányainkat a kúpszeletekről; az ellipszisek, parabolák, hiperbolák világáról. Az ábrákon felismerhető, hogy itt nem az alappal párhuzamos metszetek a körök, hanem valószínűtlen módon ferde metszetek, ráadásul többféle irányban (kép 6). Ezért nagyon szokatlan tulajdonságú lesz, új vizuális és érzelmi impulzusokat generál ez a szobor (kép 7). Különösen akkor láthatjuk ezt, ha kettő vagy több forma, már-már figura karakterei egyszerre vannak jelen, és egymással kapcsolatba lépnek.

Amennyiben a flexibilitása miatt a jelképnek, jelképeknek használható Helixekből egy sokrétűbb együttest hozunk létre, akkor a hibákat „halmozva” olyan formai és tartalmi rendszereket kapunk, ahol modellisztikusan új vizuális, és ezzel együtt szokatlan szituációs területekre kerülünk. Például az egyik ilyen újraértelmezés az a sakkra emlékeztető műtárgy-együttes, ami a Modern Népmese címet kapta (kép 8).

A táblán csupán egy térfél található, azaz a küzdelem csapaton belül zajlik. Ráadásul a figurák menet közben egymásba átalakíthatók, így más lehetőségekhez merülnek fel. A játék már-már követhetetlenné, kaotikussá, a szabályok használhatatlanná, értelmetlenné válnak. Egyetlen motiváció: „Állj fel, egyenesedj ki, Te is lehetsz király!” Persze a kiskirályok szaporodásával: „A királyból is lehetsz futó, majd földönfutó!”

Ugyanaz az állítható forma többféle megtestesülése, „hibázása” a 9-es képen látható. De természetesen igazi élettere is van a szabad, kötöttségek nélküli együttlétnek (kép 10).

Az így keletkeztetett installációk konceptuális alkalmazása juttatja el ezen tárgyegyütteseket a designból a képzőművészeti szférába. Azonban nem sorolhatóak be ezek a művek egyértelműen valamely ismert művészeti kategóriába, ezért nem szobrászatnak vagy konceptuális művészetnek, hanem interdiszciplinaritása miatt, egy új fogalommal ArtFormer-ségnek neveztem el őket.

Magát a változtatási lehetőségeket, a mechanikus elvet, sokszor új köntösbe bújtatva, más munkákhoz is felhasználom. Ilyen volt a 2017-ben, a linzi Ars Elektronicára meghívott munkám, a Cognition Schöffer. A nevezett nemzetközi filozófiai és összművészeti fesztivál hívószava a Mesterséges intelligencia volt (kép 11).

A térbe lógatott deformált, „hibás” henger elforgatható metszősíkjai körök, így olyan alakzatokat tud felvenni, ahol a felületek törésekkel, de lépcsőzet nélkül adják ki a végtelen számú különböző formákat; a büszke öntudattal teljesen kiegyenesített szabálytalan hasábtól az önmagába gubódzó háromszögletes „tóruszig”. A szobrot a látogatók terminál segítségével mozgathatták, de önállóan, betanult és véletlenszerű automatikával volt kiegészítve. Mobilon, illetve virtuális falon is használhattuk, egy, a helyszínen letölthető applikáció segítségével (kép 12, 13; videó 2).

A témakörbe tartozik egy másik nagyméretű installációm is, a Budapesti Szépművészeti Múzeumban bemutatott Nexus. A múzeum látogatói közvetlenül alakíthatták, míg mások két távoli helyszínről – az Iparművészeti Múzeumból és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemből – figyelhették, és terminálon vezérelve mozgathatták a művet. Senki sem tudta, hogy ebben a kapcsolatban ki a partnere. Saját magunkkal, egy velünk indirekt kapcsolatban álló látogatóval, vagy a működtető szerverrel játszottunk, kommunikáltunk. A szobrok gesztusaiban megmutatkozó, különböző indíttatású indirekt viselkedések és reakciók néha játékba, máskor együttműködő elfogadásba vagy éppen elutasításba torkolltak (kép 14, 15). Az esemény magáról a bizalomról szólt, azaz mennyire vagyunk képesek felvállalni az esetleges balekság kellemetlenségét, a jövő reményeinek lehetőségéért.

Az általam elkövetett ArtFormer „hibák” tehát inkább szokatlanságok, ahol az esztétikai elvárások mellett az etikai szempontok dominálnak, kihasználva az emberi kíváncsiságot és a játékosságot.


Az írás a budapesti FUGA-ban 2018-ban megrendezett „Make No Mistake” című szimpóziumon elhangzott angol nyelvű előadás alapján készült.


Képek

1, 2 Két képkocka Fülöp József Libretto című animációjából

3 Geometriai Pantheon

4 Opus 217, tetraéderszerű interaktív műtárgy (fotó: Oravecz István)

5 Opus 219, ívelt hasáb pozíciói (fotó: Oravecz István)

6, 7 Opus 124, Helix (fotó: Emese Maya Kaleem)

8, 9 Opus 267, Modern Népmese (fotó: Oravecz István)

10 Együtt… (fotó: Emese Maya Kaleem)

11 Cognition Schöffer (montázs, Ricardo Gstrein fotói alapján)

12 Cognition Schöffer (program: Kovács Zoltán, GeoGebra)

13 Cognition Schöffer, a szobor interaktív mozgatása (fotó: Majercsik Krisztina)

14, 15 Nexus, a szobor interaktív mozgatása (fotók: Scheiblinger Péter és Emese Maya Kaleem)


Videók

1 Fülöp József Libretto című animációs filmje

2 Cognition Schöffer – virtuális mozgatás, tekerés, alakítás