Művészek önvallomásai zene és kép összefüggéséről – Láng Eszter riportsorozata

Láng Eszter: A művészetek „egymásba hatolásának gondolata nem új, utalnék Tamkó Sirató Károly 1936-ban írt dimenzionista kiáltványára (Dimenzionista manifesztum), amelyben a művészetek egymásba hatolásáról beszél. Tamkó Sirató szerint „a(A) fejlődés, ez a mindenen áttörő ösztön […] az alkotó művészet úttörőit teljesen új területek felé indította el”. Te mit gondolsz erről? Mennyire igaz mára vonatkoztatva?

Binder Károly: Abszolút igaz, hiszen minden művészeti ágban benne van a másik, sőt a többi is. Összművészetről van szó. Minden igazi „kiválasztott művész” a szelet ember helyett az egészet látja, hallja. A Világot egészben és nem részekben. Az egészben pedig benne van a Teremtés. A Teremtésben pedig benne van a művészetekkel való szolgálat, melyek elválaszthatatlanok egymástól. Az érzékszerveink és a lelki rezonátorunk csak szinkronitásban működhet. Sorolhatnám az alternatív pedagógiai módszereket (Apagyi-Lantos, Gordon, Kokas Klára, Orff, Reikart… stb.), mindenhol jelen van a vizuális művészet, a tánc, a mozgás, a zene és a rajz, festészet, bábozás.

Vannak-e képi asszociációid zenészként?

Mindig is voltak. 33 filmhez készítettem zenét, 36 kiállítást nyitottam meg itthon és külföldön. De a rádiós hangjátékok során is sokszor láttam a képet, vagy szinte filmként éltem át a művet.

Kérlek, fejtsd ki a véleményedet a zene és a képi világ kapcsolatáról. Megítélésed szerint van-e a kettő között kapocs, összefonódás, átjárhatóság? Ma divatos az összművészeti kifejezés, te ezt hogyan értelmeznéd? A magad számára megfogalmazódik-e valamilyen együttélés, kapcsolódás, kísérleti lehetőség a két művészeti terület között? Amikor találkozik a két terület, melyik a dominánsabb (számodra)? Konkrét példákkal illusztráld mondanivalódat!

A kép egy kimerevített időpillanat. A zene időben zajló képek, asszociációk filmszerű sorozata, mely sokszor az anyagi világunkban nem megjeleníthető formában, lelki síkon jelenik meg. A szürrealisták és a kortárs képzőművészek esetében szintén tetten érhető ez a fajta másvilági létezés. Sok kollégám, barátom, Aknay Tibor, Barabás Márton, Medgyessy Kovács Gyula, Baky Péter, Bukta Imre, Incze Mózes, Lantos Ferenc, Makláry Kálmán, P. Boros Ilona, Reich Károly, Gross Arnold, Bálint Endre, Richter Ilona, Zsombori Erzsébet munkái nagy hatással bírtak munkáimra. Sokszor indítottak el zenei motívumokat, ötleteket. Indultak el az időben. Azaz megmozdultak és tovább éltek bennem.


Binder Károly: Dérütött réten


Egyáltalán: értelmezésedben van-e megragadható összefüggés a zene és a képi világ között? Táplálkozik-e, táplálkozhat-e egyik a másikból, hogyan ér össze és hogyan hatol át egymáson a két világ?

Természetesen igen. Mindkettő megtermékenyítő erővel bír, a másik irányába. Az egyik a megfagyott, megdermedt időt felolvasztja és elindítja, a másik egy időpillanatba sűríti az alkotást.

Megítélésed szerint mi a közös, van-e közös a két médiumban?

A közös a két médiumban a kreatív alkotó művész.

Milyen zenei és képi, vizuális élményekre emlékszel a gyermek- és serdülőkorodból? Hallgattak-e a családi, szűkebb baráti, rokoni környezetedben zenét, voltak-e otthon képek, milyenek, érdekelt-e a képzőművészeti világ?

Szerencsére úgy nőttem fel, hogy a családban voltak festőművészek és zenével foglalkozó őseim, ebből adódóan folyamatosan, kisgyermekkorom óta rendszeresen kiállításokra és koncertekre jártam, jártunk. Nagy hatással volt rám már a kezdetektől fogva a művészeteknek, a pedagógiának és az orvostudománynak minden része, részlete és irányzata.

Van-e olyan vizuális élményed, amelyből aztán zenei darab született?

Több is: kiállításmegnyitók, filmzenék és hangjáték, illetve színházi zenék, melyeket írtam.

Binder Károly koncert közben

Beszélünk vizuális zenéről, mint sajátos műtípusról. Mennyire ismered? Foglalkoztál-e vele?

Foglalkoztam vele, de nem mindegy, hogy a zene képi, filmbeli megfogalmazásáról, vagy a filmet és képet erősítő hangulati elemekről van szó. Természetesen a mozgás, táncművészet és balett a kiteljesedése a vizuális és zeneművészetnek, melyben a kimerevített táncjelenetek, mint egy csodálatos festmény vagy képalkotás jelennek meg az összművészeti produkció során.


> Binder Károly oldala a Zeneakadémia honlapján

> Binder Károly honlapja

> Halper László interjúja Binder Károllyal a Klubrádió JazzTest című műsorában