Vajon ábrázolhatunk-e a megszokott két és három dimenzión túl is? Például az időben, ami elég nehezen megragadható. Hogyan lehetne mégis megjeleníteni, hiszen az idő nem látható, érzékszervekkel nem érzékelhető, ezért a művészetben az egyes korokban különböző módokon, általában allegorikusan ábrázolták.

A számomra oly fontos kövek magukban hordozzák az időt. Óriási lépték ez, hiszen a kialakulásuk több millió évvel ezelőtt zajlott. A forma pedig, a kockaforma a stabilitást és a teljességet jelképezi. Nagyszerű kombináció! Mit tehetnék én még mindehhez? Talán, ha megvésem a felszínüket… Épp a gránitot? Az egyik legkeményebb kő. Megpróbálom.

Megjelennek az archaikus motívumok, az idősíkok, az út motívuma. Már nem is olyan ridegek és kemények! Sikerült meglágyítanom őket! S mindeközben magamat. Elindult az áramlás. Érzékelhetők a mélységek és a magasságok. Érdekes felszín. Ideális a továbbgondoláshoz.

Együtt a faragott kollekció

Elkészülnek a nyomatok is. Így tudok az ő idővonalukhoz csatlakozni a jelenben. Bár ez a kövek életében csak egy pillanat. És a jövő? Annak érzékelésére is meghívlak, kedves Látogató! Járd körül, képzeld el, mivé alakulhatnak még ezek a kövek és lenyomataik. Ez az installáció jelene és jövője is egyben…

Minden benned ébredő benyomás, minden gondolat fontos számomra, örülök, ha megosztod velem…


A téma vázlata

Cím: CUBE | Alapanyag: 16 db 20 × 20-as gránit kockakő, papírnyomatok | Technika: kockakövek két oldalának kimarása egyenesmaróval, harmadik oldaluk megfestése akrillal mintaterv alapján, egyik kimart oldalról nyomatok készítése 20 × 20-as papírra.

Kérdésfelvetés

Vajon megragadhatjuk-e a láthatatlant? Ábrázolhatunk-e a megszokott két és három dimenzión túl is? Például az időben. De hát az idő csak egy általunk kitalált kategória, a megértéshez, az eligazodáshoz. Hogyan lehetne mégis megragadni? Vagy megjeleníthetjük például a mozgást, az áramlást?

Mindez megfoghatatlan. Legfeljebb utalni lehet rá. Sejtetni. Mégis, a magam eszközeivel, hitemmel kísérletet teszek a formába öntésre. A kiindulási alapként választott kockakő mind formájával, mind anyagában üzenetet hordoz. A belevésett, ráfestett motívumok és a bemutatás módja megerősítik mindezt. Ráadásként alkotás közben önismeretem szintjén is sok nehéz súlytól szabadultam meg.

Narratíva

A kockakő alapanyaga által közvetített üzenet: A kemény gránitkövek az állandóságot, a kitartást is jelképezhetik. Azt, ahogy az évmilliók során ellenálltak a felszínt formáló erőknek. (Még az általam használt eszköz, az egyenesmaró is csak karcolgatta a felületüket.) Az alapanyag magában hordozza az idő különböző síkjait is. A gránit keletkezéséből adódóan megjelenik a régmúlt, hiszen mélységi magmás kőzetként kialakulásához, átalakulásához elképzelhetetlenül sok idő volt szükséges. A kőzet kitermelése, kockakővé formálása és útburkolatként való használata révén megjelenik a közelmúlt. Azáltal pedig, hogy én is megmunkáltam, megjelenik a jelen, ami a kő időtávlatában csak egy pillanat. Illetve megjelenik a jövő is, hiszen azzal, hogy én a három oldalukat megdolgozom és továbbgondolom, az alkotás nyitott, továbbél. Ezt prezentálja az a nagyon nagy számú (271 996 268 544 000 ~ 272 billió) variáció, ami a kövek forgatásával, áthelyezésével jön létre (nem számítva a négyzet alapformán túlmutató elrendezéseket), illetve a kövekbe faragott minták papírra való áthelyezése (átlényegítése), nyomatokban való továbbgondolása. Mindezek spirális elhelyezéséről a kövek fölött sok egyéb mellett a végtelenségre, az áramlásra is asszociálhatunk.

A kockakő formája által hordozott üzenet: Jelképezi a stabilitást, például a keresztény ikonográfiában stabil alapkövet szimbolizál. Ezenfelül pedig könnyű párhuzamot vonni a megmunkált kő és a megnemesedett lélek között.

A kitalált motívumrendszer által közvetített üzenet: Egy nonfiguratív, archaikus jelekre, ősi forrásokra emlékeztető motívumrendszert hoztam létre, melyben az egyes elemek folytonossága hol megszakad, hol negatívban folytatódik a következő kövön. Mindezekről akár az egyes emberek életútjára is asszociálhatunk, mind a spirituális, mind a lelki fejlődés és az önismeret tekintetében, vagy akár csoportok, nemzetek, népek, sőt akár az egész emberiség útjára.

Németh Anett: Cube – a kiállított anyag két nézetből

Az installálás tapasztalatai, kitekintés

A nyomatok kockakövek fölött történő spirális elhelyezéséről sok egyéb mellett az idő folyására, a jövőre, az áramlásra, a végtelenségre is asszociálhatunk. Mindezt csak megerősítette az, hogy a nyomatok a légáramlás hatására egyszer csak forogni kezdtek. Mintha szó szerint is életre kelt volna az alkotás! Ez az a plusz, amit tőlem függetlenül ő adott nekünk ajándékba…


A bemutatott anyag Németh Anett diplomakiállítás-koncepciójának szerkesztett változata; Budapesti Metropolitan Egyetem, 2021.

A szövegben és a galériában szereplő fénykép illusztrációkat készítette: Németh Kende Bertalan és Németh Pákolicz Tamás.


Galéria > Németh Anett: Cube