Azúr Kinga: Serpens Sinus

„A víz, ami áthat mindent, alkotóeleme minden élőnek, bizonyos értelemben maga az élet. Minden apró rezdülésre reagál, körülöleli a formát, megtölti, együtt rezeg vele. Soha nem ugyanolyan, kiismerhetetlen és mégis finoman magába fogad mindent. Ennek a térnek története is van. Még formálódott a fejemben, hogy pontosan milyen vizuális és szellemi elgondolás mentén szeretnék ebben az öbölben elindulni, mikor mintha madár lebbentette volna meg a szárnyát a vízben mellettem, de hirtelen jött a gondolat, hogy hát itt nem lehet madár… Ekkor láttam, hogy egy zöld kígyó ível éppen fel a combomra finoman. Ez a jelenség meghatározta ennek az alkotásomnak a szellemiségét.”


Colin Foster: A velencei-tó szigetispánja

„2022-ben, egy fásliget eltávolítása közben, ami egy középkori mezőgazdasági terület közelében volt a Velencei-tó szigetén, egy szerény kőépület maradványai kerültek elő. A terméskő épület sok mindent elárult a múltjáról. Egy mélyedésben, közel a talajhoz Ozorai Pipo címere került elő, igen jó állapotban. Mellette volt egy kályhacsempe, ami azonos azzal, amelyet az Ozorai Várban, egy kandallóban találtak. Így elég egyértelműnek tűnik, hogy ez az épület Pipo birtokához tartozott, és a szerény építési stílusból következik, hogy valószínűleg egy halászattal vagy vadászattal kapcsolatos épületről lehet szó. Releváns tény, hogy Ozorai Pipo Fehér Megye ispánja volt 1408-tól 1413-ig, és így a szigeté is. Az épület sarkában található egy tégla, ami az egyik szabadkőműves szimbólum, és ez a lehetséges kapcsolat Pipo és a szabadkőművesek között olyan téma, amely még több kutatást igényel.”


Dóra Attila: Ez a kulcs

„Kuroda Mineóval 2018 nyarán találkoztunk először. Ültünk egymás mellett. Csendben. Néztük, ízlelgettük a dombtetőre felvitt több tonnás kősziklát, készülő installációjának látványát. Később jött valaki, hogy bemutasson minket egymásnak. Mineo a pár órás hallgatásunk után mondta, hogy már ismerjük egymást, jót beszélgettünk.”


Freund Éva: Biztonságos hely

„Mindannyian a túlélésre törekszünk, ez az emberi minimum. A biztonságos hely keresése elemi szükséglet. Konkrét és szimbolikus falak rétegződnek körénk, hogy védjenek minket. Mégis vannak olyan rétegek, amelyek végérvényesen megsérülnek. Ennek állít emléket az installáció.”


Gáspár Kiara: Rétegszövés

„A művészetemben gyakran előfordulnak népművészeti motívumok. A munkámnál az ősi szövőszék formájából indultam ki, és ennek a rendszerét használtam fel három különböző módon. Azért utalok a népművészetre a munkáimban, hogy megismerjem a múltam, ami utat mutat a jövőhöz.”


Gáts Tibor: Skála

„Egymásra hatások, kapcsolatok, összefüggések akkor is léteznek, ha nem ismerjük fel.”


Kalmár János: Hanghajó

„Megszületett, örökkön létező, elfeledett hangjai életemnek velem utaznak szembeszélben. Múlt hangok hegedűje együtt dúdolásommal az ösvényen. Szél, eső bújik bele, cibálja, míg szétporlad s ő is széllé, hanggá válik.”


Kontur Balázs

„A ’vad’ természetből (nádas), két bodzafa közötti részből, kaszálással kinyert anyagok kerültek felhasználásra. Mindkét fa egyszerre jeleníti meg az élőt és az élettelent. A nád (megfosztva leveleitől) alkotja a tér központi elemét, a maradék az aljzatot. A nád kötegekben, csillag formában alkot csomópontot, ahol a szabályos szerkezet esetlegesbe hajlik. A rétegekből térbeli szövet jön létre.”


Kövics Milán: Dóm

„Ezt az alkotást egy időben kiteljesedő munkának szánom. A fák, ahogy a következő években benövik a teret, egységes zárt struktúrát fognak alkotni. A földbe mélyedő negatív félgömb ezt ellensúlyozza, illetve együtt egy lepihenésre alkalmas füves területet képeznek.”


Módra Bettina: Jelek

„Munkámban azt az utat kerestem, hogy a textiltervezés eszköztárával hogyan tudok létrehozni helyspecifikus, szigethez kapcsolódó felületeket. Növénynyomatokat készítettem a helyben található növényekkel. A szárazság ellenére ragyogó tiszta színeket is sikerült festenem a folyamat közben, amiben én csatorna voltam, az eredmény minden alkalommal meglepetés volt. Az elkészítés minden lépése lassú és meditatív, a növények összegyűjtése, a kompozíciók felrakása, majd a tűz folyamatos táplálása a gőzöléshez.”


Palásti Kristóf: Szélfogó

„A szigeten nincs uralkodó szélirány, a szerkezet arra hivatott, hogy befogja és megmutassa az egyik fő éltető elemünk mozgásának irányát, sebességét, illetve hogy átalakítsa a szél energiáját forgómozgássá.”


Papp Hajnal: Jákob létrája

„Munkám összekötő elem a mélység, a felszín és az ég között. Jelzés, amely a különböző síkok között arra az átjárásra utal, amely az emberi lét saját szubsztanciájából fakad.”


Péter Ágnes: Agrigento oszlopai

„Elszáradt növények oszlopai támasztják alá a forró eget.”


Szanyi Borbála: Szénarajzok / Fészekpróbák / Házalap

„Ember és állat – ház, odú és fészek. Csak a forma más, az otthonteremtés ösztönös indítéka megegyezik. Ez az akár banális párhuzam élesebben érzékelhető egy szigeten, ahol hátramarad a civilizációnk adta kényelem és komfort, ahol mi is, mint minden élőlény, a természetre vagyunk utalva. Jön egy zuhé, és bőrig ázunk… hacsak nem kezdünk időben a menedéken gondolkodni. Széna-installációim ezen személyes tereinket idézik.”