Category 2023/8: Szeptember–Október

Mikó Flóra: Kovász

A festő mereven szemezett a kovásszal. Egy régi faszéken ült, enyhén előrehajolt, és úgy bámulta az üveg mögött érlelődő masszát. Az üveg az asztalon állt, ahol rásütött a nap, mert a festő azt olvasta valahol, hogy fontos az állandó hőmérséklet ahhoz, hogy a kovász szép legyen. (…)

Erdős Attila versei

akinek őrülete elmúlt, / aki tébolyából észhez tért, / az minden egészet eltört / az egyetlen részletért

Tanos Márton: Nyelven innen és túl

Erdős Attila költészete alapjaitól ontológiai–metafizikai természetű, a metafizikáé pedig jellemzően egy olyan terület, amely csak a költészet nyelvén képes megszólalni, függetlenül attól, hogy formailag versről vagy prózáról van-e szó. (…)

Mikó F. László: Szúrt seb

A matador épp beül a taxiba, mondja a címet, a fiatal taxisofőrlány bólint, a tükörből nézi a férfi fáradt arcát, ahogyan mozdulatlanul kifelé néz a kocsi ablakán. Este hét múlt. Kicsivel. (…)

Novotny Tihamér : Somogyi György festészetéről

Somogyi György festészetét egy szemkápráztatóan gyönyörű, ugyanakkor a mélytudat rétegeit, a természet jelenségeit és a kozmosz dimenzióit orfikus rendbe fogó, nagyszerű emberi teljesítményként kell értékelnünk. (…)

Somogyi György munkái

Mácsadi Orsolya: A vonal útjai kifürkészhetetlenek – szakrális és útkereső alkotások Tolnay Imre életművében

Tolnay művészete egyfajta alkímia, mely hétköznapi élményekből és benyomásokból képes a legmélyebb mondanivaló előállítására a grafika, festészet, fotóművészet és installáció műfajain keresztül. (…)

Novák Kata: A jelen nosztalgiája

A festményeken lévő őz motívumok önnön magukban időznek, egyfajta affektív autonómiában létezve. Mintha a pillanat teljességében meglelték volna nyugalmukat, környezetüket tökéletesen érzékelve. (…)

Novák Kata munkái

Nagy Gábor Miklós versei

Végtelenített, nagy vonatút ez a dzsesszlemez. Éppen / Coltrane fújja a kéklő szaxofonon. Legalább száz / évvel ringat vissza az őszi időben a ritmus. (…)

Varga Árpád: Kupicával mért Weöres

Weöres rátalált egy olyan kompozícióra, a keleti életszemlélet és a magyar (kortárs) versnyelv oly ötvözetére, amely bonyolultságtól mentesen fogalmaz meg az emberi létezésről, illetőleg annak bizonyos mértékben miértjéről, kontinuitásáról végső soron mindenki számára elfogadható és par excellence érvényes alaptételeket, alapvetéseket, melyeket rögzítve, lefektetve ezekhez képest bárki meghatározhatja aktuális énjét, jelenkori önmagát.

Sinkó István: A textiles újra anyagot vált, avagy T. Doromby Mária új útjai

Mi tehát T. Doromby Mária új útja? Véleményem szerint a köztes teret kívánja elfoglalni, azt a hiátust, mely az ipar-és a képzőművészet közötti átmenet, egymásra hatás, egymásba olvadás tere. (…)

T. Doromby Mária munkái

Abafáy-Deák Csillag: Szárnyaskerék

– Az állomásra akarok menni, a barátom ott lesz. Azt mondta, ott láthatok majd egy érdekes szárnyaskereket, szoborként magaslik az állomás fölé, elfeledett vasút-szimbólum filmkezdetnek is megfelelne. Mindig úton vagyunk. (…)

Fehér Zoltán József interjúja Sinkó Istvánnal: Egy különleges József Attila ajánlás keletkezéstörténete és sorsa napjainkig

Anyám mindig úgy mesélte, hogy fél évvel később, ami a dedikáció datálása szerint 1929 novemberében volt, villamoson utazott valahová. És egyszer csak felugrott a villamosra József Attila, hóna alatt egy aktatáskával. Anyámat azonnal megismerte, odament hozzá és így szólt: „De jó, hogy találkozunk, Ágnes, nézze, én már fél éve itt hurcolom ezt a magának szánt könyvet a kedvességéért.” (…)

« Older posts

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑