Category 2024/2: Sóvidék

Majla Sándor versei

Anyámat könyörögve kértem, / ne szüljön meg valaki másnak, / ne szóljon nagy jajában én-nek. // Odafönt már trombitálnak, / számolnak: a sorból hiányzom, / felírnak örök hiánynak. (…)

Láng Eszter: Majla Sándor arcai

Barabás László: A sóvidéki férfi viseletről, három időtájban és tételben

Felnőtt fejjel, szemmel szétnézve, egyre több vidék öltözési szokását megismerve, nyilvánvalóvá vált, hogy az életmódbeli átalakulások következtében a hagyományos népviseletünk visszaszorul, több darabja, anyaga és készítési módja a háziipar megszűnésével eltűnt, vagy lassan eltűnik. Általános, törvényszerű folyamat volt ez, nem csak a Sóvidékre jellemző. (…)

Sánta Csaba szobrai

Vécsi Nagy Zoltán: Időtlenséget idéző kortárs szobrocskák

Sánta Csaba alkotói interpretációja nyomán az őskori világban a túlélést biztosító, az élet vagy halál feletti uralkodó erők megidézésére hivatott, és a kiválasztottnak tekintélyt, méltóságot kölcsönző reprezentációs formák, valamint a termékenységi rítusok hatékonyságában megmérettetni kínált kifejezőeszközök a művészet misztériumának házi oltáraivá, vagy nemes szerelmi ajándékokká domesztikálódnak. (…)

Deák-Sárosi László: A Sóvidék magányra nyitott festője-költője – Megemlékezés Páll Lajosról (1938–2012)

Festészet és költészet egyaránt anyanyelve volt, és ezek a nyelvek egymásra megtermékenyítőleg hatottak. A gyakorlatban azonban külön tudta választani a kétfajta alkotótevékenységet. (…)

Deák-Sárosi László: A pozsonyi csata, 907 – eposz

Magyarok és testvérek! / Üstengrinek adjunk hálát, / Diadalra vitt most minket / Pozsonynál a frankok ellen. / Győzött velünk most az igazság! (…)

Bocskay Vince szobrai

Bocskay Vince: Magamról

Nem vagyok újító szobrász, de a hagyományokra építve örök érvényű igazságokat követek. (…)

Vinczeffy László munkái

Vinczeffy László: A Kakasülő Galéria rövid története

Célom az volt, hogy minél több művészt mutassak be a közönségnek és Atyhát jobban megismertessem. Most elmondhatom, hogy 10 év után a Kakasülő Galériát 5918 látogató nézte meg, 78 képzőművész állított ki, 8 művészettörténész méltatta a kiállításokat, több énekes és zenész is fellépett. (…)

Ambrus Lajos versei

Arcomon ifjak még / a siklódi / cseresznyevirágok, / dajkálja őket / kölykös, fürge fény, / hogy integető / laboda-álmuk / kövér gyümölccsé érjen, / s a piros szem, / a tegnap-volt virág, / ne a sárba essen (…)

Nagyálmos Ildikó riportja: Hazanéző – lezárult egy korszak a sóvidéki lap életében

Ugyan az utóbbi két esztendőben a lapalapító és -szerkesztő Ambrus Lajos romló egészségi állapota miatt már nem jelent meg a Korondon szerkesztett Hazanéző, harmincegy éven keresztül rendszeresen kiadták a határon innen és túl is ismert, elismert rangos kulturális és irodalmi folyóiratot. (…)

Király László versei

A gyermekkor el nem hagy soha, / jön nagyapám izzadt, medveizmú testtel, / a fogatlan szomszéd félkarú munkái jönnek, / a szeplős orrú vékonyka szerelmek / ha látnak, félénken jó napot köszönnek. (…)

Barabás László: A sóvidéki táj és népi kultúra vonzásában, II. rész

Vidékünk sóval ízesített neve értelmiségiektől való, az egyszerű emberek nemigen ismerték, használták. Annál inkább azt, hogy a bányaközeliek, a parajdiak és a sófalviak afféle „sónyalók”, székely humorba oltva. A nép körében megszokottabb volt a másik táji megnevezés, a Szikonyország. (…)

« Older posts

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑