Category Lapszámon kívül

Bellák Gábor: Csontváry Kosztka Tivadar – kérdések egy életmű körül

A Csontváryról való gondolkodásunkat vissza kell terelni arra a szakmai területre, oda, ahol minden magyar művészről beszélünk: Markó Károlyról, Szinyei Merse Pálról, Ferenczy Károlyról, sőt még Munkácsy Mihályról is. Még mindig nem aknáztuk ki sem a természettudományos vizsgálódások lehetőségeit, sem a művészettörténeti, filológiai kutatások eredményeit… (…)

Szénási Miklós: Kerti séta

Ezen a kiállításon a képek beszélnek, és a képzeletnek ennélfogva határt semmi nem szabhat. Kővári Attila generációjának markáns, egyedi világot teremtő képviselője. Festő, festő és tanár, művésztanár, szokták mondani és írni róla.

Kővári Attila munkái

Fazakas Réka: Metafizikai kapcsolódások – Koroknai Zsolt installációjáról

A festményreprodukciók különböző világokat szimbolizálnak, kétféle történetet mesélnek el, túlmutatva a közöttük feszülő összefonódásokon, amelyek felfedezéséhez szükség van a szuperpozíció elméletére, mely a részecskék kevert állapotáról beszél addig, ameddig valaki be nem avatkozik a folyamatokba. (…)

Áfra János: A nyelv a távolság

A kezdet nehéz, akár egy tehetetlen isten. / Nem volt első szó, nem volt első író ember, / nem volt első alany és nem volt első tárgy. / Hirtelen erősödött adattá számtalan dolog a térben (…)

Békés Karácsonyt!

A Képírás szerkesztősége Zsubori Ervin bukovinai kolostorokról és máramarosi fatemplomokról készült fotóciklusával kíván minden kedves olvasójának Békés Karácsonyt!

Balogh István: Lármafa a Tisza partján

Ezerkilencszáznegyvennégy / November kilencedikén / Éjjel háromfejű sárkány tört / A zentai Tiszára / Embereket emésztett el / Majd a föld gyomrába bújt / A vér helyén nőtt ki a lármafa / Hogy kiáltson némák helyett / A mindenkor élőknek (…)

Dávid Vera: Láthatóvá tenni, amit magam sem értek

Mindig újrakezdem, új utakat, új felfedeznivalót keresek, a meglepetésnek örülök. (…)

Dávid Vera munkái

Petőcz András versei

Valaki valamit akart, valamikor. // Mindenféle utcákon rohantunk végig. / Éjszakai utcákon, persze, / kivilágítatlan utcákon, mindenfelé / szirénák zúgtak, hogy légiriadó!, / légiriadó!, és teljes volt az elsötétítés, (…)

Nagy Zopán: Fordított szirmok, formázott világok… – Herendi Péter kiállítása nyomán

Varázs-szirmok, képzelt és képzett elektro-bibék, sokkolt porzók, káprázat-virágok növik be a formális és asztrális érzékelések tárházait… (…)

Cukor György: Két fehér között – Szőcs Géza kiállításáról

Szőcs Géza Trilógia című kiállításának három része: I. Arc (egy kép), II. Családom kövei (négy kép), III. Őrzők (kilenc kép). E hármasság részei akár föl is cserélhetők, mert külön-külön is kész, jelentéssel bíró alkotások, ugyanakkor egymás folytatásai és előzményei. (…)

Nagy Zopán: Reflexió-montázs – Rőczei György emlékének (1956–2023)

Gyászkönyv. / Sor(s)vetés. / Dobókocka-versek. / Szétgurult pöttyök. / Csönd-sebek. // Szétrobbant sebek. / Elkenődött csöndek. / Szétfröccsent pöttyök. / Elvetett é(r)vek. / Gyászkönyv. (…)

Novotny Tihamér: Eőry Emil önarcképei

Ha Eőry Emil önportréinak sokféleségét, kaleidoszkópját, önvizsgálati Én-képeit, szerep- és helyzetjátékait nézzük, számuk ma már jócskán meghaladhatja a százat, a szobrokban megfogalmazott, hasonló törekvéseivel együtt pedig valószínűleg a száznál is jóval többet, s ez a nemcsak mennyiségi adat tekintélyt parancsoló, rangos helyet jelöl ki számára a művészettörténetben.

Eőry Emil munkái

« Older posts

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑