Tag A. Gergely András

A. Gergely András: Tanyavároskép/zetek – Fekete Attila kiállításáról

Látva látszik, hogy egy bontásra ítéltetett lakótömb éppoly idő-faktoros romlás állapotrajza lehet, mint egy kieső tanyai épület vizuális nekrológja, s egy látszatra még életteli fázisban megnevezett épületrész ugyanúgy a „senkihona” pillanatképét nyújtja, mint a funkcióját vesztett kisbolt vagy iskola valamely amortizálódott tanyai világban. (…)

A. Gergely András: Egy filmes Gesamkunst felé – Bódy Gábor szcénájáról

Mint ahogy (szinte) bármely Bódy-film mutatkozik, úgy kap jelentés-univerzumot a könyv is: a fekete-fehérségtől az akusztikus zajvázlatig, a részletfotóktól a zajbeszéd-geneneráló képfolyamig, a javított gépirattól a kultusztörténeti metszetig, filmforgatókönyvtől a standfotókig, portrétól a kozmosz teljességéig annyiféle és olyan lenyomat, melyre csak keresve lehet közelítő jelzőt találni. (…)

A. Gergely András: Gulyás János képíró művéről

Gulyás János, a leíró képeivel, lassú svenkekkel, rávezető ritmusformálással. Textusok egy kontextusban. És mindig, amikor csak lehet, összefüggések, lendületek, ívek, ritmika, komponált tagoltság. Képfolyam. (…)

A. Gergely András: Krajcsovics Éva szín-bizonyosságai

S ha van még konstans jegye e képeknek, talán a mozgásdinamika hiánya az – a kultikustól a metaforikusig ívelő mezőben az a rétegekre bomló stabilitás, melyet még elvitatni sem lehet, csupán átérezni. Talán magukban a „dolgokban” rejlő szépség-áhitat dolgozik Krajcsovics képeiben, oly fokú elvont figurativitás, amely már pusztán a belső terek reflexválasza a képi egész tárgytalanságához. (…)

A.Gergely András: Látképek a létképekről

A „munka”, ez esetben huszonegy esszé, valahol a képzet, képzelet és valóság köztes terében, mondhatnánk Univerzumában tett séta, kicsiny kerülőút a világérzetváltások lehetőségei felé. Érzékeny, rákérdező, felfedező és felelős barangolás olyan tájakon, melyeken részben senki sem járt, de szinte minden érdemleges művész mégis, s melyek itt élnek velünk, köröttünk, az időben és térben, a rejtelmekben és méltó névtelenségben. (…)

A. Gergely András: Kép(let)es megértések a TŰZhöz

De vigyázat, itt már messze vagyunk attól, hogy az egyszeri textust a mindenkori kontextus függvényében értsük meg, mert hiszen a TŰZ nyelvén a pisla gyertyalángtól az ausztrál erdőtüzekig még ezernyi változat okozhat meglepetést…, viszont valamiképpen mégiscsak az Embertől függ mindennek komplexebb átlátása. S ahogy a tizenegy alkotó nevet ad közlésének, címet illeszt műve alá, úgy válik egyenként és összességében is egyre sokterűbbé maga a tűz is. (…)

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑