Tag Géger Melinda

Géger Melinda: Képtár a jövőnek

Egy-egy műalkotás múzeumba kerülése jelentős pillanat: a műtárgy és a benne megfogalmazódó gondolatkör kap elfogadást, kiemelt értelmet és egyúttal deklarált elismerést. A művészeti gyűjtemény kialakulása, felépülése hosszú folyamat, melyet sokféle – nem csak anyagi természetű – tényező befolyásol. A történelmi események, divatos felfogások, a mindenkori társadalom aktuális szellemi állapota is alakítják, nem beszélve azokról a művészekről, akik egy-egy gyűjtemény vonzáskörében dolgoznak. A kaposvári múzeum képzőművészeti gyűjteménye is egy sokféleképpen rétegződő, gazdag együttes, amely reflektál a mű keletkezésének idejére ugyanúgy, mint a gyűjteménybe kerülés körülményeire. (…)

Géger Melinda: Dimenziók – Feledy Gyula Zoltán képei

Feledy Gyula Zoltán képei nem kétdimenziós festmények, sokkal inkább térben is értelmezhető alakzatok. Ez a hihetetlen gonddal és precizitással kialakított festői világ egyfajta átjárást képez a sík és a tér között. (…)

Géger Melinda: Archaizmusok – Bors István szobrászművész letéti hagyatéka a Rippl-Rónai Múzeumban (részlet)

Magyarország szobrászatában a hatvanas-hetvenes évek során általánosan tapasztalható jelenség, hogy a plasztikai gondolkodás felszabadult korábbi kötöttségeiből. A fiatalok alkotásaiban olyan tartalmi és formai megoldások jelentek meg, amelyek fokozatosan megtörték a szobrászat műfajának addigi tradicionális, klasszicizáló historizmuson vagy realizmuson, esetleg az épp meghaladott szocialista realizmuson alapuló tradícióját. Az új nemzedék legjelesebb alkotói ellenálltak a 19. század szellemét őrző hagyománynak is, amely a fent említett szellemben készülő köztéri plasztikákon uralkodott. A Kaposváron élő Bors István szobrászművész egyike volt e megújító fiatal művészeknek. (…)

Géger Melinda: Pogány bálványok, égi szárnyasok – Baktay Patríciáról

Baktay Patrícia családjában generációkra visszamenően jelen van a művészet: nagyapja, Gottesmann Alfréd nagybányai művésztelepen dolgozó festőművész, míg nagybátyja a keletkutató tudós, Baktay Ervin volt. A Kaposváron élő művésznő a hetvenes években kezdte az alkotómunkát: eredetileg a textilt választva kifejező anyagának. (…)

Géger Melinda: Égi szárnyasok, pogány bálványok – Baktay Patríciáról

Baktay Patrícia családjában generációkra visszamenően jelen van a művészet: nagyapja, Gottesmann Alfréd nagybányai művésztelepen dolgozó festőművész, míg nagybátyja a keletkutató tudós, Baktay Ervin volt. A Kaposváron élő művésznő a hetvenes években kezdte az alkotómunkát: eredetileg a textilt választva kifejező anyagának. (…)

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑