Kaposvár, 1943. április 6.
Orvos, hely- és művészettörténész

Tanulmányok, munkahelyek

Levéltári kutató munka, a kórháztörténeti gyűjtemény gondozása
Osztályvezető főorvos, Kaposi Mór Oktató kórház, Kaposvár
1966 Budapesti Orvostudományi Egyetem, Fogorvos-tudományi Kar


„Életpályám sajátosan alakulhatott, mert kiépült az „átkötő ív” két tudományág, az orvostudomány és a művészettörténet pillérei között. Ezt követően egyre erősebb késztetést éreztem közös múltunk kaposvári történéseinek feltárására. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a hangsúly mindig az átkötésen és nem a szakításon volt, ami lehetővé tette a súlypont fokozatos áthelyezését, folyamatosan biztosítva a teljes értékű létezés állapotát. Ezért aztán részemről nincs lezárás, és nincs újrakezdés, csak a folyamatos jelen, ami távol tartja az elmúlás fenyegető árnyait, és segít higgadt fejjel gondolkodni az élet fontos kérdéseiről. Mindig is foglalkoztatott, hogy ok és okozat: tehát a lélekben található indíték összhangban van-e, arányos-e a megvalósulási sor végét jelentő hozadékkal, mert hitem szerint cselekedeteinket a valós szándék minősíti. És mivel a kiindulópont, az indíték nem nyilvános, sőt rejtett helyen fogan, mielőtt a világba lép, valós megítélése alig megoldható feladat egy másik ember számára. Ezért felelősség, nem ritkán gyötrelem a minősítés elvégzésének kísérlete, ugyanis soha el nem múló súlya és következménye van minden leírt, kimondott szónak.”