Tiszta szoba – az Éneklő Akadémia kiállítása
MET Galéria, Budapest
Kurátorok: Bátai Sándor, Haász Ágnes
2018. szeptember 20–27.
Megnyitó: 2018. szeptember 20., 18 óra
Megnyitó performansz: Éneklő Akadémia – Káplán Géza, Klencsár Gábor, Lékai Sándor, Novák István (Sumi)
Kiadványbemutató: Eseményhorizont 1983-2018 (Képírás Füzetek; bemutatja: Bátai Sándor sorozatszerkesztő)

Idézetek a kiadványból

„Művészet, de nem feltétlenül a művészeti kánon keretén belül. Persze örülünk, ha mégis… Az adott, korlátozott korban a hiányzó szakralitás, a hiányzó szertartások helyett találtuk ki magunknak a performance-t. Kép, installáció „műsor” nélkül soha nem készült. Hasonlít ez a gyakorlat a digitális kultúra mindenevéséhez, ha összművészetnek nem is nevezném, talán az ideologikusság hiánya miatt. Ám az áradó természetesség teret adhat az esetlegességeknek, az értékvesztésnek, ezért szükségessé vált bizonyos áttételek beiktatása a folyamatba. Rendszeresen használtunk egy transzparens takarást, egyfajta fénnyel és képekkel átszőtt felületet, mely mögött dolgoztunk, „előadtunk,” s mely mint egy „digitális” fátyol borult a mögötte szenvedőkre. Eleinte az ellenséges külvilágtól választottuk el magunkat, de akkor is, később is lételméleti, ismeretelméleti problémáról volt szó: szabad-e, s lehet-e egyáltalán művészként szólni a közönséghez, s ez milyen direktívákkal, milyen áttételeken keresztül lehetséges.”
(Káplán Géza)


„Először van a semmi
Ahol a semmi már elég sűrű kiválik a pont
Ahol a ponthalmaz elég sűrű kiválik a vonal
Ahol a vonalhalmaz elég sűrű kiválik a betű
Ahol a betűhalmaz elég sűrű kiválik a szó
Ahol a szóhalmaz elég sűrű kiválik a mondat
A mondatból pedig lesz az ember”
(Klencsár Gábor)


„Mi mindent láthat itt az idegen? Egyszer nagyon részegen, jegy nélkül szálltunk fel a vonatra. A kalauzzal közöltem, hogy idegen lények vagyunk. Megkértem, ha nem hiszi, akkor nyúljon át rajtam nyugodtan, egyikünknek sem fog fájni. Nem mert hozzám érni, de nem minden felindultság nélkül leszögezte: az én szerelvényemen még idegen lények sem utazhatnak érvényes menetjegy nélkül.”
(Novák István)


„Egy szépséges pillantás sebzi fel a képet.
A téridő ilyen rezdülésében testet öltött
utasok már nem pusztán utasok többé.
A metafizika kalandorai: csalók és
szélhámosok. Jelenlétük azonban – ami
maga a közeg – mégis a legártatlanabb
tevékenység: örömhír.”
(Lékai Sándor)


> Éneklő Akadémia: Eseményhorizont 1983-2018 – Képírás Füzetek