Maimonidész (meg én)

„…ne szorongass, hisz …ismeritek …lelkét,
…jövevények voltatok Egyiptom országában.”
(Exodus 23:9)

megszabadítom szívem
minden más gondolattól

és magamra úgy tekintek
mintha jelenlétében állanék

mielőtt imádkozásba mélyedek
félre kell fordulnom kissé

azután csendesen
áhítatba hozom magam

és érzés nélkül imádkozom
nem mintha súlyos terhet hordoznék

pedig súlyos terhet hordozok
de így írja elő régi szokásunk

bár azt sem tudom
hogyan kell imádkozni

a pillanatban lelkem
segélyül hívja Őt

könyörgöm Neki minden
rejtett dolgok tudójának

hogy hallja meg
csendes kiáltásomat

gyertyaláng öltöztet
kormos tűzruhába

s szabadítja fel a rejtett
szentséget bennem

megidézi a fényt Szeméből
és egyesíti tekintetünket

ima után csendben ülök egy kicsit
vagy állok mielőtt elmegyek

olykor keresztet is vetek
vagy azt mondom shalom

elmegy Ő is néha hallom
majd távozom vagy alszom

A ragyogás könnye

A Királyok Királyához
emelkednek fel,
megnyitják a kapukat.

A mennyek kapuit
magát
hasítják fel

az esdeklés könnyei,
a megbánás könnyei,
a könyörgés könnyei.

Bennem azóta él Ő

„Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt.
És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem:
Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó,
és az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké; Ámen…,
és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” (Jel 1:17-18)

mikor pedig láttam őt,
az ablaküvegben tükröződött,
az arcát láttam – félig elfordulva állt ott
vászonruhája hullámlott

leesém az ő lábaihoz
gondoltam volna akkor
pedig csak lehajtott fejjel ültem
megszégyenülten

mint egy holt
úgy voltam akkor ott
megrészegülten
a látomástól lehajtott fejjel ültem

és reám veté szemét
benne végtelen tekintetét
minden állt ott
a hullám a ruhán kővé vált ott

nyújtá aztán Ő jobbkezét
látom kezén mély sebét
mondván nékem
lehet élned

ne félj ne aggódj csak élj
ne félj; én vagyok kenyérkaréj
az első és az utolsó
te a serclire dobott só

egyél fiam halott valék
én vagyok a kenyérkaréj
te az élő pedig
míg velem és engem élsz

és ímé élek benned élek
amíg az arcom látod addig éltetsz
élek benned élek örökkön örökké
ne félj ne aggódj csak élj

és nálam kulcsai vannak
a pokolnak és a halálnak
nyújtá újfent jobbkezét
látom kezén mély sebét

s bennem azóta él Ő
a kínból kiszállt élő
reám veti tekintetét
poklom belőlem kiég