Category 2020/1: Január

Bíró József: Ars poetica

(…)

Kántor Zsolt írásai

Azokra kell néznünk, amit nem látunk. A láthatatlan dolgok örökkévalók. Beveri az esőt a szél, a nyitott ablakon, a géppapírokra. Valaminek lennie kell ahhoz, hogy meg tudjon jelenni benne a jel. A vízjelbe ivódik az ég harmata. (…)

Káplán Géza: Átiratok – Jónás Péter kiállításáról

Kiválaszt – kinéz! – a Mindenség Nagyáruházból egy mezőgazdasági gépelemet, egy építési betonelemet, és mind a többit, s azt mondja: jó! Jó, hogy vagytok. És addig foglalatoskodik velük, addig működteti az érzelmeit, amíg lelke felindul, keze is megindul, s kimetszi kegyeltjeit haszonelvű közegükből; neutrális térbe helyezi, áttöri a szitán, s néha még meg is festi. (…)

Jónás Péter munkái

Fátyol Zoltán versei

ez mind csak faszád, ami mögötte van nem látható, de mindenki tudja, hogy ott semmi nincs; kifelé hátborzongatóan tetszetős, vagy sokkolóan esztétikus talán? lehetetlen szavakat találni rá (…)

Zalán Tibor: A megismerhetetlen idő

Pataki Tibor úgy festő, hogy szobrász, akinek az alapanyagát már egyszer és előtte legyártották, úgy író, hogy mindent megírtak helyette, amit ő gyakorlatilag fel sem használ, úgy gondolkodó, hogy ismeri a gondolkodás ellehetetlenülését azon a területen, ahová művészi ambíciói és felismerései, tapasztalata és folyamatos kíváncsisága ragadtatták. (…)

Szegő György: Pataki Tibor könyvműveiről

A vágatlan lapok „mássága” konkrétan vezet a Pataki-féle kreatív könyvhasználat egyénített műfajához. Ő is vág a könyvön, de gyakran más, új, funkciómentes irányokban. Ha meg is jelennek betűk az új metszeten, mégsem olvasható a felület – szinte Braille-írás az eredmény. Pont ez a művész terve: a kimondhatatlant nem tudjuk leírni sem, közölni képpel mégis tudjuk. (…)

Pataki Tibor könyvművei

Szűcs Zoltán: Színészotthon (részletek)

A vallások külsőségei soha nem érdekeltek, csak az Ismeretlen Isten. De ha meg akarod találni Istent, képrombolóvá kell lenned, a saját istenképeid rombolójává… (…)

Szénási Miklós: Kötött pálya

Nézed, hogy az egyik sínpáron / távolodik, a másikon közeledik. / Ha elmegy, nem látod többé. / Ha visszatér, nem az lesz, akit / ismertél. (…)

Start: 2020/1

Az új évtizedben az első lapszámunk vegyes tematikájú. A címlapon Pataki Tibor Könyvtáj LXV című munkája.

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑