Category 2023/9: Fény

Horváth Erzsébet: Árnyék és információ

Sokféle árnyékot figyelek meg, különböző megvilágítási módokkal kísérletezem, az ide kapcsolható munkáimhoz elsősorban mégis egyszerű, hétköznapi tárgyak vetett árnyékai szolgálnak. (…)

Hizsnyik Dénes: Dargay Lajos luminoszkópja

A készülék belsejében fémlemezek, elektromotorok és világítás produkálta az absztrakt mozgó fényjátékot. (…)

Ruzsa Dénes: Fény(művészet) az űrművészetben

Az űrmédiumok által a fény és a tér határai kitágultak, a csillagászat által inspirált alkotások születtek; a fény és a fényművészet szerves részét képezi az űrművészetnek. (…)

Bordos László Zsolt: Gondolatok a művészetről

De miért is alkotunk? Az alkotás önreflexió, ismeretszerzéssel jár. Milyen ismeretszerzésről van szó? Mit akarunk megtudni? Az egzisztenciális kérdésekre keressük a válaszokat: azaz hogy mi az Élet? Hogyan lehetséges ez a komplex csoda, amit megtapasztalunk? (…)

Csáji Attila: Fénykalligráfiák – Gyenes Zsolt munkáiról

Munkáiban ellentétpárok – a mozgás és az időtlenség, a váratlan rögtönzések, zaklatottság és organikus rend, tudatos reduktivitás és bonyolult látványszövet – harmonizálnak egy különös, keleti filozófiákat is idéző, már-már metafizikus térben. (…)

Lonovics László: Az inspiráló fény

1976-tól 1982-ig sík-konstruktív, geometrikus képeket festettem, és a szitanyomatokat is ebben a stílusban készítettem. A szitanyomóforma előállításának elengedhetetlen előzménye volt a grafika színre bontása. (…)

Mattis-Teutsch Waldemar: „Lines”

A művész friss vizuális zenei kísérletei közül egy olyan válogatást adunk közre, ahol a fény alapvető építőelem.

Pásti Katalin: A leképezés hierarchiája – Koleszár Gábor fotóművész műveiről

Koleszár a fotográfiát mint médiumot a konceptualista művészeti felfogásra jellemzően a filozófiához (mint tudományhoz) hasonlítja. Esetében az absztrakt kép formai természete a filozófiai jelentéstartalom kifejezésére alkalmas… (…)

Szabó Zsófia: Csillagos éj

Az éjszakai égbolt milliárdnyi csillagával, misztikus, rejtélyes érzetet keltő hatásával mindig is lenyűgözte a földi halandót, aki feltekintve erre a hatalmas firmamentumra, egy nálánál hatalmasabb, isteni jelenségnek vélte, saját sorsának kulcsát látta benne… (…)

Kecskés Péter: Lichtkunst–Kunstlicht – fényművészeti vonatkozások művészetemben

Képzőművészeti munkáimban vissza-visszatérő motívum és médium a fény és az azzal kapcsolatos tematikák. Egyrészt a fény fizikai-optikai vonatkozásai érdekelnek, másrészt szimbolikus megnyilvánulásai, szimbolizációja és metafizikai háttere. (…)

Zsubori Ervin: A semmi árnyképei

A fény itt olyan módon alkot, hogy – a gép mechanizmusait kihasználva, de az alkotó által befolyásolva – árnykép formájában leképezi azt a teret, ahol nem ütközik bele semmibe… (…)

Zsubori Ervin: Sheet-Cycle No1-25, 1991

Kelle Antal ArtFormer: Úton az anyagtalan szobrászat felé

Ebben a tanulmányban öt olyan műtárgyamról írok, amelyek vizuális modellek, és melyeken jól nyomon követhető, hogy azok egyre jobban függetlenednek magától az anyagtól. Sokkal fontosabb szerep jut a formáknak, a formák egymáshoz kapcsolódásainak, illetve az egymáshoz viszonyított mozgásuknak. (…)

Paksi Endre Lehel: Fénykörnyezetek lehetséges esetei

A hazai fényfestészet kibontakozása szorosan összefüggött a kísérleti elektronikus zenei rendezvényekkel. Az összművészeti igény, ahol a fénykörnyezet egyenrangú elem a hallhatókkal, először az 1990-es évek kezdetén jelent meg Bernáth(y) Sándor poszt-performatív acid partijain. (…)

Horváth Viktor: Möbion (részlet a regényből)

Gondosan választottam ki a gépet. Az Egér osztályú felderítők a leggyorsabbak, de minimális a védelmük és a fegyverzetük, a Varjú modellek erősebbek, de túl nagyok, és viszonylag nehezen manőverezhetők, a nagy támadógépek pedig szóba sem jöhettek. Végül egy új generációs Legyet töltettem fel. (…)

« Older posts

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑