Category Esszé

Révész Emese: Időutazások – Gyulai Líviusz művészete

Stiláris kalandozásainak egyik leggyakrabban visszatérő terepe a középkor volt. Az európai képalkotásnak az az időszaka, amelyhez azon klasszikus sokszorosító grafikai technikák (fametszés, rézkarc) születése is kapcsolható, amelyeknek ő maga is kiváló mestere volt. Virtuóz rajzkészsége, a klasszikus technikákhoz kötődő mesterségbeli tudása e téren teljes pompájában kibontakozhatott. (…)

Révész Emese: A Matisse-recept – az In memoriam Matisse tárlat elé

Válságok és háborúk egymást érő során hánykolódva végtelenül ki vagyunk éhezve arra az életérzése, amit Matisse művészete hordoz. Arra a mintára, hogy miként is lehet a 20. század vérzivataros évtizedein ilyen könnyedén végigtáncolni, ahogy ő tette. (…)

Bornemisza Rozi: Pannon Antikva 50 – Zigány Edit emlékére

A TypoSzalon Magyar Tipográfusok Egyesülete „Typomage” sorozatának 4. kiállításán Zigány Edit tervezőről, tanárról, valamint az általa 50 évvel ezelőtt, 1972-ben tervezett Pannon Antikva betűtípusról egy kiállítással emlékezett meg, tipográfusok és tervezőgrafikusok erre az alkalomra készült alkotásaival.

Molnár Péter: Szolláth Katalin egyre festőibb világa

Tasisztikus és monotypia-rendszereket alkalmazó technikája a festékrétegek egymás után felhordott sokaságát, sejtelmes áradásait vonultatja fel költői színvilágban képein. (…)

Szolláth Katalin: Molnár Péter a képek költője

Molnár Péter lételeme az alkotás. A szemével fényképez le mindent: a kavicsokon megcsillanó fényt, a templomkert fáinak mohos kérgét, az elütött sikló nyomát, a házfalak repedéseit… Mindent megőriz, elraktároz és ezekből lesz majd egy-egy jel, egy-egy szín, egy-egy vonal, egy-egy forma. (…)

Várszegi Asztrik: Szirmai Imre emlékkiállítása elé

A szászvári kiállítás, a képek válogatása a helyi közösségnek szól, a szászváriakat akarja megszólítani, akik Szirmai professzort még ismerhették, vagy legalább családtagjaiktól hallottak róla, sőt a fiatalokat, hogy így is lehet élni és naggyá válni. (…)

Nagy Zopán: Avantgárd kripták, kortalan üzenetek, költői gyümölcsfák…

A hihetetlenül összetett, 51-es körzetnek elnevezett összművészeti térben a Klaniczay Júlia és Galántai György által létrehozott, Kapolcsra települt Artpool-helyszín(ek) szelleme egyszerre szenzibilis, nyers, idillikus és abszurd volt… (…)

Koscsó László: Vonalakból felépülő katedrálisok

Az én kiinduló vizuális problémám: mennyire lehetséges hétköznapi tárgyak alkalmazásával olyan alkotásokat létrehozni, amelyek elmossák a grafika és a fotográfia határait. (…)

Abafáy-Deák Csillag: Egy reneszánsz ember

Veszeli Lajos évtizedek óta szívén viseli a város és a Balaton-part esztétikai sorsát. Számos művészi kezdeményezés és megvalósult projekt fűződik a nevéhez, és sosem fogy ki a tervekből. (…)

Kölüs Lajos: Az ég alatti táj szerelmese

A Balaton víziója Veszeli Lajos számára nem a felfedező kalandra hívása, nem vitorlabontás a beláthatatlan jövőbe, hanem a megállapodottság, a megbékélés, a megnyugvás lecsendesítő közege. (…)

Kiss Norbert Péter: Kastély- és kúriasorsok Balatonszentgyörgytől Kőröshegyig

A somogyi kastélyok és kúriák története napjainkban egyre népszerűbb téma, elég csak rápillantani az internetes közösségi oldalakra, hírportálokra, a bővülő szakirodalomról nem is beszélve. Jelen írás egy már évek óta folyó – s még több esztendőre tervezett – kutatómunka alapján a téma egy kis szeletét, a somogyi Balaton-part közelében fekvő néhány kastélynak és kúriának vázlatos történetét tekinti át levéltári, könyvészeti, illetve sajtóforrások alapján. (…)

Káplán Géza: Univerzálék tánca – a Balaton-tárgy Ungvári Károly és Ungvári Judit festészetében, és a körülmények

Apa és leánya – egyikük sem volt (lett) a „Balaton festője”. Találkozásuk az országos, nagy témával eseti, de tanulságos; úgy a honi festészet történetére, mint e táj festőiségére nézve. (…)

Parill Orsolya: Félelmeken innen és túl – Takáts Gyula balatoni művei a háború árnyékában.

Takáts Gyula a rendkívüli helyzetre rendkívüli teherbírással reagált, az 1941-ben kapott Baumgarten-díj újabb- és újabb művekre, újabb- és újabb műfajokban való megszólalásra késztette. (…)

Fehér Zoltán József: A Bacchus könyve kincsei – Az első Bece-hegyi irodalmi pinceszer 50. évfordulójára

Takáts Gyula azért örült annyira a somogyi társaságnak, barátoknak az első irodalmi pinceszeren, mert a közös szülőföld szeretetén túl náluk tapasztalta a magáéhoz hasonló vonzódást Berzsenyi emlékéhez és szelleméhez, hiszen annak jegyében jött létre a találkozó. (…)

Novotny Tihamér: Magyar népmesék – Pieronymus Kosch művészetéről

Pieronymus Kosch eleddig tevékeny, szorgalmas és eredményes életet élt. Az egyik nap bélyeget tervezett nagyítóval, a másikon óriási reklámtáblát festett széles ecsettel, a harmadikon rézkarcot nyomtatott, a negyediken meseillusztrációkat készített a gyerekei ellenőrzése mellett. (…)

« Older posts

© 2022 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑