Tag Kazinczy Gábor

Kazinczy Gábor: A kollázs és következményei

A kollázs-elv látványos kibontakozása egyúttal a síkban látás, síkban festés forradalmi tettét eredményezte. A tér problematikája természetesen nem tűnt el a vizuális művészetek köréből, csupán az addigiaktól lényegesen különböző megközelítés folytán, a harmadik dimenzió tényleges bevonásával, az illúzió síkjáról áttevődött a valóságos, kézzelfogható anyagi forma régiójába. (…)

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑