Category 2013/2: Archaizmus

Géger Melinda: Archaizmusok – Bors István szobrászművész letéti hagyatéka a Rippl-Rónai Múzeumban (részlet)

Magyarország szobrászatában a hatvanas-hetvenes évek során általánosan tapasztalható jelenség, hogy a plasztikai gondolkodás felszabadult korábbi kötöttségeiből. A fiatalok alkotásaiban olyan tartalmi és formai megoldások jelentek meg, amelyek fokozatosan megtörték a szobrászat műfajának addigi tradicionális, klasszicizáló historizmuson vagy realizmuson, esetleg az épp meghaladott szocialista realizmuson alapuló tradícióját. Az új nemzedék legjelesebb alkotói ellenálltak a 19. század szellemét őrző hagyománynak is, amely a fent említett szellemben készülő köztéri plasztikákon uralkodott. A Kaposváron élő Bors István szobrászművész egyike volt e megújító fiatal művészeknek. (…)

Raum Attila: Magyar Nőművészek

Szeifert Judit: Töredék-metaforák – A lírai archaizálás jelensége a magyar művészetben

Ha elfogadjuk, hogy a kortárs művészet is a művészettörténet része, akkor ugyanolyan tudományos eszközökkel kell vizsgálnunk, mint a régebbi korok alkotásait. A kortárs művészet megközelítésének alapja a jelenségek (kiállítások, [élet]művek, műcsoportok stb.) szakszerű leírása. 1997 óta folyamatosan ennek a dokumentatív szándéknak a szellemében foglalkozom a kortárs magyar művészettel. (…)

Raum Attila: Kilencszáz nádszál – film Németh Ágnesről

Raum Attila: A dobozos ember – film Zoltán Sándorról

Láng Eszter: Archaizmus, avagy az állandóság keresése

Amikor egy író, költő archaikus elemeket használ, archaizál, saját korához képest egy régebbi korra utal. Teheti ezt egyrészt fogalmi és formai archaizmusokkal, de hajdani művekre, műfajokra való utalással, a szellemi elődök megidézésével is. (…)

Szeifert Judit: (T)rendületlenül – avagy van művészet a trendeken túl

Írásom alapkérdése a következő: mi van azokkal a művészekkel és egész művészgenerációkkal, akik időlegesen sem tűntek elő, nem kapva soha kellő figyelmet? Ha egy pillanatra eltekintünk attól, hogy a figyelem megilleti-e a szóban forgó alkotókat, vagy sem, a középgenerációból kifelé lépdelő, a ma ötvenes-hatvanas éveikben járó művészek zöme számára a művészeti élet perifériáján való lét akkor is kortünet. (…)

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑