Category 2022/3: Kocka

SAXON Szász János munkái

SAXON Szász János: A kocka nincs elvetve, mert nem is létezik…

A kocka nincs elvetve, mert nem is létezik, legalábbis számomra, abban a polidimenzionális világban (sokrétű univerzumban), ahol mentálisan élek és alkotok. (…)

Németh Anett: Cube

Németh Anett: Cube – egy diplomakiállítás koncepciója

A számomra oly fontos kövek magukban hordozzák az időt. Óriási lépték ez, hiszen a kialakulásuk több millió évvel ezelőtt zajlott. A forma pedig, a kockaforma a stabilitást és a teljességet jelképezi. Nagyszerű kombináció! Mit tehetnék én még mindehhez? Talán, ha megvésem a felszínüket… (…)

F. Balogh Erzsébet: Miként folytatódhat a gesztus három dimenzióban?

Célom, hogy olyan kifejezési formákat és megoldásokat találjak a tradicionális festészeten belül, amelyek egzaktabban fejezik ki a szubjektív és objektív elemek kapcsolatát és örök dilemmáját. Pár éve foglalkoztat az a kérdés, miképpen lehetne a kockát mint az egyik legtökéletesebb mértani testet beemelni festészetembe. (…)

Kozák Csaba: Geometria vízben oldva – Ványai Magdolna Kocka-sorozatáról

A leginkább tájképfestészetre és csendéletekre „szakosodott” akvarell tematikát Ványai teljesen felrúgja, hiszen egy geometrikus testet választott vízfestményei „főszereplőjének”; az utóbbi közel két évtizedben ezen akvarellsorozatának alanya/tárgya a kocka. (…)

Ványai Magdolna munkái

Németh Géza: A kocka mint kulturális alap

A kocka az emberi kultúra szimbóluma, hiszen csak épített környezetben találkozunk derékszöggel. (…)

Láng Eszter: Rend és ritmus

Köböl Vera képein a kocka áttételesen jelenik meg. Úgy van jelen, ahogy az elefánt az óriáskígyó hasában Saint-Exupérynél. De ott van. (…)

Köböl Vera fotói

Szurcsik József munkái

Sz. Molnár Erika: Szurcsik-kockológia

Az agglutináció, a tárgyi elemekkel összeforrt emberi arc és alak Szurcsik József karakteres képi szimbóluma. A kezdetektől megfigyelhető nála a tárgyak, mértani tömbök emberarcúsága, ami az elidegenedés, eltárgyiasodás élményét tükrözi. (…)

Babos Pálma: Épített rendszerek

Láng Eszter: A kocka a képzőművészetben

A kockaforma a képzőművészetben legkorábban a szobrászatban jelenik meg Krisztus előtt mintegy kétezer évvel, Egyiptomban. (…)

Kalmár János: A Hexaéder, polgári nevén Kocka

A hexaéder konvex (tehát nem konkáv, homorú) test, poliéder. 6 oldala, 8 csúcsa, 12 egyenlő hosszú éle van. Minden csúcsából 3 él indul. Érdemes figyelni a számokra. Miután ebben a teremtésben mindennek megvan a maga párja, ellenpárja, kiegészítője, így a szimmetria törvényei szerint: felezővonalai és felezősíkjai mentén tükör és forgásszimmetrikus test. Tökéletes. (…)

« Older posts

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑