Category Képzőművészet

Ruppert János szobrai

Matits Ferenc: Kalocsai Enikő pitypanguniverzuma

Szimbolikus tartalmú kompozíciói a pitypangok életének, különös metamorfózisának fázisait jelenítik meg. A művész azért választotta vizsgálódása tárgyául a pitypangot, mert e virágon keresztül jól meg tudja ragadni az idő folyását, a természetben tapasztalható körforgást. (…)

Kalocsai Enikő festményei

Bugyi István József: Néhány gondolat Ghyczy György Jeleinek kapcsán

A festett jel nála sajátos kódolással, grammatikával bír, és saját autonomitását is reprezentálva önállóan is képes érvényesülni, információt és élményt nyújtani. Ezenfelül egy ilyen egyben látható jelkollekció nagy hatást tud gyakorolni, mert mindinkább szervesen összeillő rendszert kezd alkotni… (…)

Ghyczy György: Jelek

Lisányi Endre: Ghyczy György művészetéről

Ghyczy György rajong a színekért, és ezt festményein bátran megmutatja. Alkotásaiban a művész színekhez való viszonyát, színörömét nyilvánítja ki. Tisztán, keverve, különféle kontrasztokban, ragyogón, tompítva és tónusfokozataiban vékonyan kenve és vastagon felhordva egyaránt attraktívan használja; minden képén érzékelteti a színnel való foglalatosság érzéki örömét. (…)

SAXON Szász János munkái

SAXON Szász János: A kocka nincs elvetve, mert nem is létezik…

A kocka nincs elvetve, mert nem is létezik, legalábbis számomra, abban a polidimenzionális világban (sokrétű univerzumban), ahol mentálisan élek és alkotok. (…)

Németh Anett: Cube

Németh Anett: Cube – egy diplomakiállítás koncepciója

A számomra oly fontos kövek magukban hordozzák az időt. Óriási lépték ez, hiszen a kialakulásuk több millió évvel ezelőtt zajlott. A forma pedig, a kockaforma a stabilitást és a teljességet jelképezi. Nagyszerű kombináció! Mit tehetnék én még mindehhez? Talán, ha megvésem a felszínüket… (…)

F. Balogh Erzsébet: Miként folytatódhat a gesztus három dimenzióban?

Célom, hogy olyan kifejezési formákat és megoldásokat találjak a tradicionális festészeten belül, amelyek egzaktabban fejezik ki a szubjektív és objektív elemek kapcsolatát és örök dilemmáját. Pár éve foglalkoztat az a kérdés, miképpen lehetne a kockát mint az egyik legtökéletesebb mértani testet beemelni festészetembe. (…)

Kozák Csaba: Geometria vízben oldva – Ványai Magdolna Kocka-sorozatáról

A leginkább tájképfestészetre és csendéletekre „szakosodott” akvarell tematikát Ványai teljesen felrúgja, hiszen egy geometrikus testet választott vízfestményei „főszereplőjének”; az utóbbi közel két évtizedben ezen akvarellsorozatának alanya/tárgya a kocka. (…)

Ványai Magdolna munkái

Szurcsik József munkái

Sz. Molnár Erika: Szurcsik-kockológia

Az agglutináció, a tárgyi elemekkel összeforrt emberi arc és alak Szurcsik József karakteres képi szimbóluma. A kezdetektől megfigyelhető nála a tárgyak, mértani tömbök emberarcúsága, ami az elidegenedés, eltárgyiasodás élményét tükrözi. (…)

« Older posts

© 2022 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑