Category 2016/1: Március–Április

Jász Attila: Kavicshajigálás

Csigaház roppan
eső utáni járdán,
szavak a csöndben. (…)

Feledy Gyula Zoltán képei

Bächer Iván: Feledy Gyula sztéléi

Feledy Gyulát én nem mint festőt ismertem meg, hanem mint polgármestert, állatorvost és mindenekelőtt: mint házigazdát. Vagy tíz évvel ezelőtt volt szerencsém a vendégszeretetét élvezni, amikor Kötcse fotográfusoknak adott otthont és munkalehetőséget egy jó héten át. Balla Demeterrel laktunk egy házrészben nála. (…)

Géger Melinda: Dimenziók – Feledy Gyula Zoltán képei

Feledy Gyula Zoltán képei nem kétdimenziós festmények, sokkal inkább térben is értelmezhető alakzatok. Ez a hihetetlen gonddal és precizitással kialakított festői világ egyfajta átjárást képez a sík és a tér között. (…)

Deák Csillag: Kötött pálya

Nem volt vasutas a családban, csak parasztok. Neki is a földet kellett volna túrnia, de nem túrta. Nagy balfék ez a Gyurka, mondták a háta mögött, csak a vonatokat figyeli napestig, ahogy jönnek-mennek, fennhangon mondja, melyik járat pöfékel vagy száguld el a házuk melletti síneken. (…)

Dobó Bianka grafikái

Magén István két verse

hófehér szőr tenyészik az
évek hátán,
nyargalnak, vad ajkuk tüzet
szór.
minden pillanat jelentős.
elfordítják
a fejüket és tekintetüket a
szakadékokra függesztik.
erdő fái az évek, magasak és
merészek, de én mögéjük
látok. (…)

Start: 2016/1

Tavaszi lapszámunkban a prózai munkák mellett Láng Eszter, Jász Attila, Szép Tamás, Heller Zsolt, Szénási Miklós verseit közöljük, valamint Magén Istvánét, akitől címlapos grafikánkat is választottuk.

Newer posts »

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑