Category 2020/6: Hibrid

HAász Ágnes: Fémháló, plexi-album és szövegdoboz betűtésztával – A könyv mint műtárgy

A könyv tartalmi szempontból – mióta megtanultam olvasni – mindig is érdekelt. A művészkönyv műfajával való találkozásom során szembesültem azzal, hogy a könyvet nemcsak olvasni lehet, hanem műtárgyként is létezhet. A művészkönyv műfajából leginkább a könyvtárgyak-objektek hatottak rám. (…)

Gyenis Tibor: Hibrid

A művészet, a kortárs művészet, azt mondják, a jelenre reflektál. Nos, akkor mint alkotó, fel kell tennem magamnak azt a kérdést, miután saját legutóbbi munkamódszerem ilyen kényelmetlen helyzetbe hoz, hogy miért is hibrid képeket készítek? Ha ez egy korábbi gondolkodási és technikai konstrukció, akkor ma lehet-e releváns leírási mód? (…)

Lucza Zsigmond: Médiumidézés – Transzmediális tendenciák az ezredforduló hazai kortárs festészetében

Tanulmányom tárgya a technológiai médiumokra reflektáló kortárs hazai festészet. A festészet és más médiumok közötti kölcsönhatások rövid történeti áttekintése során nyert tapasztalatok fényében konkrét alkotásokon keresztül vizsgáltam meg az ezredforduló körüli és utáni hazai kortárs festészet és a digitális médiumok viszonyát, illetve a közöttük fellépő mediális transzformációkat. (…)

Gyenes Zsolt: Hibrid – lapszámbevezető

Mit is jelent a hibrid kifejezés a művészetben? Kortárs művészeti mozgalomnak címkézik leginkább, ahol a tudomány, illetve a legújabb technikai megoldások határterületén mozgunk. A robottechnika, az adatvizualizáció vagy a mesterséges intelligencia mint új területek alkotják ezeknek a törekvéseknek az alapjait. Ebben az összeállításban megkíséreljük kiterjeszteni, illetve más, új oldalról megközelíteni ezt a széles területet is magában foglalható művészeti formát. (…)

Start: 2020/6

Idei hatodik, két hónapot átfogó lapszámunk tematikája a Hibrid; szerkesztője Gyenes Zsolt. A címlapon Lucza Zsigmond munkája.

Newer posts »

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑