Tag Kecskés Péter

Kecskés Péter: Lichtkunst–Kunstlicht – fényművészeti vonatkozások művészetemben

Képzőművészeti munkáimban vissza-visszatérő motívum és médium a fény és az azzal kapcsolatos tematikák. Egyrészt a fény fizikai-optikai vonatkozásai érdekelnek, másrészt szimbolikus megnyilvánulásai, szimbolizációja és metafizikai háttere. (…)

Kecskés Péter: A természet rejtett arcának feltárása – Stark István kiállításáról

Stark István új elektrográfiái láttán felsejlik az őssejtés, a sejtek belső, titkos élete, bepillantást nyerünk a természet láthatatlan működésébe. (…)

Kecskés Péter munkái

Kovács Gergely: Kiterjeszthető végtelen – Kecskés Péter kiállításáról

A Kiterjeszthető végtelen az emberi testnek a mozgás és a fények általi, részleges metamorfózisát megvilágító, elvont figurativitásra épül, szemben a Putrefakcióval, ami totális absztrakció, méghozzá az avantgárd hagyományaiból származó sajátosságai mellett a Charlene Spretnak-i értelemben vett spirituális dinamizmussal. (…)

Kecskés Péter: Divináció, digitális glitch, analóg hibaizmus és stochasztikus technikák munkáimban

Először a művészeti praxis mágikus vetületeiről beszélnék, arról a folyamatról, amiben szellemek, daimónok kezdenek beszivárogni a képbe. A daimón szót itt eredeti értelemben használom, mely nem a démonikusra utal, hanem – szerencsés esetben – isteni-divinatórikus jelként mutatkozik meg, tárul fel. (…)

Kecskés Péter munkái

Kecskés Péter: Imaginális emlékezet

Ez az írás visszatekintés az eddigi életútról. Megpróbáltam benne összefoglalni, hogy mi az, ami relevánsnak mutatkozik immáron évtizedes távolságból, s bár természetesen nem lehetett belesűríteni az összes fontos történést, kiállítást, performance-t, előadást, publikációt, de azért próbáltam kiemelni a jellemző sorsfonatokat, összefüggő folyam/at/okat. (…)

Kecskés Péter: Elgabal Narkissos – videó

Videospace Galéria, Budapest, 2009. Zene: Voluntas Voraginis (Kecskés Péter és Mork Skog).

Kecskés Péter: Precession – videó

A Precession című videó részlete.

Kecskés Péter Műábránd-interjúi – videó

A LongMusicProduction kétrészes portréfilmje Kecskés Péterről, a Műábránd-sorozatban.

Kecskés Péter: Uranographia

A Képírás Füzetek 2012-es kötete.

Kecskés Péter: Az ataraxia felé – Lendvai Péter művei elé

Az alkimista leül. Koncentrál. Felidézi a képeket, a képek mögötti képeket. Az eidetikus képeket, a hasonlatosság képeit, a „képére teremtett” képek képeit, a képek feletti ikonokat, spekulatív spektákulumokat. (…)

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑