Tag Gyenes Zsolt

Csáji Attila: Fénykalligráfiák – Gyenes Zsolt munkáiról

Munkáiban ellentétpárok – a mozgás és az időtlenség, a váratlan rögtönzések, zaklatottság és organikus rend, tudatos reduktivitás és bonyolult látványszövet – harmonizálnak egy különös, keleti filozófiákat is idéző, már-már metafizikus térben. (…)

Gyenes Zsolt: Bevezetés a Fény tematikus számhoz

A fényművészet önálló terület, ahol maga a fény válik főszereplővé. A művek „anyaga” önmagában megfoghatatlan, megragadhatatlan. (…)

Gyenes Zsolt: Videofónia – Néhány példa a magyar kísérleti videóművészet elmúlt négy évtizedéből, 2. rész

A „videófónia” arra utal, hogy a kísérleti elektronikus audiovizuális művészetben, vagyis a videóművészet jelentős területén, mint ahogyan a példák is plasztikussá tették, a hang és (mozgó)kép sajátos, egyenrangú viszonyt alakíthat ki. (…)

Gyenes Zsolt: Videofónia – Néhány példa a magyar kísérleti videóművészet elmúlt négy évtizedéből, 1. rész

Tanulmányunk a videóművészetre fókuszál, így ebből a perspektívából tekintünk szét. (…) Ez a szöveg a Magyar Műhely szellemiségéhez kapcsolódó videóművek közül szándékozik egy szubjektív válogatást, összegzést felvillantani. (…)

Gyenes Zsolt: Perforáció – fotográfiák

Gyenes Zsolt: Pécs fotográfiai életéről – részlet Fotográfia mozgásban című könyvből

Pécsen a fényképezés megjelenése, a gyökerek a XIX. század második felére nyúlnak vissza. Az első fényképész 1860-ban tűnt fel a városban. A XIX–XX. század fordulóján öt-hat hivatásos fotográfus munkálkodott. (…)

A szerkesztők munkái a Képírás-aukción

Gyenes Zsolt: Megváltozott dimenziók – Absztrakt audiovizuális művek

Ez a dolgozat a hang és mozgókép sajátos kapcsolatát vizsgálja az audiovizuális művészet területén. Példákat sorakoztat fel a szerző az utóbbi időszakban készült és különböző fesztiválokon, illetve galériákban bemutatott opuszaiból.

Gyenes Zsolt: A Kivonás mint felemelő érzés

A Martyn Galériában kiállított Boldvai-, Dobokay- és Eiter-művek közös tulajdonsága a szabad, határokat is átlépő kísérletezés, a biológiai, fizikai és kémiai folyamatokra épülő gondolkodás és fotóművészi megvalósítás. Munkáik nem absztraktak, hanem önmaguk konkrétságában fogalmazódnak meg. (…)

Gyenes Zsolt–Nagy Ákos: Murmuráció – Tudomány és művészet találkozása

Kísérletező multi-/intermédia művészként a különböző médiumok közötti átjárhatóságok érdekelnek. Azzal összefüggésben a tudomány vívmányai, művészi felhasználásuk, „kimozdításuk”, a hibák/artefaktok esztétikája stb. folyamatosan nagy szerepet kapnak projektjeimben, kollaborációim folyamán. Az idő kérdése, problematikája folyamatosan felmerül audiovizuális munkáim kapcsán. Minden pillanat végtelen… Continue Reading →

Gyenes Zsolt: Bevezető a „Pécs” tematikus számhoz

Bár a Dunántúlon inkább az észak-nyugati szél jellemző, olykor délről is jöhet fuvallat. Ez kellemesen meleg, termékenyítő szellő. Ilyen Pécs kulturális-művészeti élete is, és annak hatása. (…)

Gyenes Zsolt: Látható hangzás – egy kézirat kapcsán

Ebben az évben zárja le e sorok írója a Látható hangzás című könyve kéziratát. A kötet a magyarországi kortárs vizuális zenét tekinti át a nemzetközi, hasonló összefüggésekbe ágyazva, illetve azokkal összevetve. Nagyjából száz itthoni vagy hazánkból származó művész ide köthető alkotásaival foglalkozik a munka. (…)

Gyenes Zsolt beszélgetése Ungváry Tamás zeneszerzővel: Lángok hajnala

Ungváry Tamás: Esztétikai és érzelmi élményeim vannak úgy a zene hallgatása, mint komponálása közben, ahogy biofiziológiai reakcióim is. Elkap a flow, el tudok merülni egy dologban nagyon-nagyon mélyen, és akkor nem létezik a világ. A mozgást, a dinamikát, a ritmust, a formát érzem, amikor zenét hallgatok, ezeket érzékelem, amikor képeket, vizuális munkákat látok. (…)

Gyenes Zsolt: Vizuális zene – bevezető

A korábbi tematikus számokhoz (A hiba esztétikája, Hibrid) hasonlóan ez a válogatás is a választott téma kortárs művészeti, elméleti-gyakorlati körbejárását, a fogalom meghatározását, de leginkább kiterjesztését vagy újrafogalmazását tűzi ki célul. (…)

Gyenes Zsolt: A hibrid médiumok és a „hibaizmus” szerepe az absztrakt mozgóképen

Megjósolhatatlan a végeredmény az elektronikus és digitális modifikációk egymást követő sorozata kapcsán. A hiba és a véletlen nem áll messze egymástól. Magában a mediális kommunikáció természetéből adódóan telítve van hibákkal. (…)

« Older posts

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑