Author Képírás

Balogh István versei

Schubert hajnalban ablakát kitárja. / Virradó Árva Két Csillagok könnyeit törölgeti. / Egy sós csöpp Franzi jobb kézfejére hull. / A járda menti akácok alatt szitakötő repül. (…)

Varga Tamás – Burai Árpád: Fictures (részletek)

Herr Lipót 1978. április 7-én arra a felismerésre ébredt, hogy ő valójában orvos. Az addig szobafestőként dolgozó fiatalember úgy gondolta, választott szakmájához elég a hivatástudat, egyetemi tanulmányokra nincs szüksége. (…)

Varga Tamás: A Fictures projektről

A Fictures című könyvben különleges emberek láthatók, mellettük életük fontos eseményei szöveges formában. Emberábrázolás és képaláírás. A kép, a szöveg és a befogadó háromszögéből születik meg egy sajátos valóság, amely lehet, hogy igazi, de az is lehet, hogy nem az. (…)

Lapis József versei

Bogarak ültek az ablakkeretre. / Várják a mesét. / Lélegzünk, csöndtől az égig / abroncsok feszülnek a hordóvilágra. / Nem rugdal, / csak kerülget a gyermekkor. (…)

N. Kovács Zita: Valóság és álom közé kifeszített vásznak – Ghyczy György munkáiról

Megkerülhetetlen minőségű rétegei alkotásainak a jelképiség, a síkszerűség, az érzékiség, a spontaneitás, a biomorfizmus és az absztrakciós készség. A történeti idő mélységében feltáruló, emlékekkel és képzettársításokkal, de valóságos tudással is alátámasztott víziókat rögzít munkáiban. (…)

Erdély Dániel: Ellátogattam a pokolba

Visszavágyom, pedig… / immár minden jobb lesz, / de hiányozni fogtok, drága / kis elátkozott, izzó szarvú, / szomorú tekintetű Ördögeim! / Megszerettelek titeket, / ártatlanul elüldözött büdös / kis bűnöseim, s emberkék! (…)

Mikó F. László: Fonal

Kibomlik, leszalad, elgurul a gombolyag, nézem csak, a fonal végével a kezemben, figyelem merre fut, a szőnyeg szélén gurul végig, elsiklik a szék lábainál, majd a lépcsőhöz érve eltűnik a szemem elől, hangtalan pattogással ugrál le a fokokon, hogy a nappaliba érve megállítsa egy cipő, egy szép, fekete cipő, a te cipőd. (…)

Láng Eszter interjúja Németh Géza festőművésszel: Fikciók a valóság határán

Úgy gondolom, hogy egy kép nem nélkülözheti az embert, vagy az ember hiányát, mert mi más lenne fontos. Ez nem jelenti, hogy figurális lennék, de nem látok különbséget a figurális ábrázolás és az absztrakt között. Mindenképpen ugyanarról, az emberről kell mondani valamit. (…)

Start: 2024/3

Idei harmadik lapszámunk vegyes tematikájú; a címlapon Németh Géza munkája.

Aktuális lapszám

Sticky post

Idei harmadik lapszámunk vegyes tematikájú; a címlapon Németh Géza munkája.

Barabás László: Pálpataki lakodalom

Az édesapa említésekor könnycseppek jelennek meg Fábián Szász Margit szemében, és amikor „szülő édesanyjára” kerül a sor, hangosan felsír és zokog-zokog, zsebkendőbe temeti arcát. (…)

Király Farkas: Ragyogás

Akkor, azon az augusztusi napon öreg Barcza Béla, aki évek óta tavasztól őszig a konyha előtt ült egy széken reggeltől estig, télen meg bent, a konyhában ugyanazon a bútordarabon, azt találta mondani: „Erős idén a nyári folyás!”. (…)

Majla Sándor versei

Anyámat könyörögve kértem, / ne szüljön meg valaki másnak, / ne szóljon nagy jajában én-nek. // Odafönt már trombitálnak, / számolnak: a sorból hiányzom, / felírnak örök hiánynak. (…)

Láng Eszter: Majla Sándor arcai

Barabás László: A sóvidéki férfi viseletről, három időtájban és tételben

Felnőtt fejjel, szemmel szétnézve, egyre több vidék öltözési szokását megismerve, nyilvánvalóvá vált, hogy az életmódbeli átalakulások következtében a hagyományos népviseletünk visszaszorul, több darabja, anyaga és készítési módja a háziipar megszűnésével eltűnt, vagy lassan eltűnik. Általános, törvényszerű folyamat volt ez, nem csak a Sóvidékre jellemző. (…)

« Older posts

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑