Page 2 of 78

Gaál József: Enciklopédikus polihisztorság – Szabó Andrea alkalmazott-autonóm grafikáihoz

Hosszan nézve a munkákat egyre több stílusdimenzió, áttűnő utalás fedezhető fel, a tematikához való igazodás messze túllép a formális játékon, a meglévőhöz olyan impulzusok kapcsolódnak, amelyek nem magyaráznak, hanem feltárnak. (…)

Szabó Andrea munkái

Láng Eszter: Hommage à Radnóti

A kiállítás felhívása Radnóti életművéből két fontos szeletet emel ki, az egyik a hazaszeretet, a másik a történelemmel összefonódott egyéni sors. Az alkotók e két kérdés mentén reflektálnak a költői életműre. (…)

Onagy Zoltán: Gazdag téli zsákmány

Ma negyed öttől nyolcig fordul győzelemre a nap. Korán, de mihez képest. Korán, de nem időben. Tegnap kellett volna. Ha tegnap délelőtt eldől, ma már nyugalom ébredéskor. Mindegy. Ami a csatában elvész, rendszerint visszanő. Ha tud. Ha van oka. (…)

Kántor Zsolt három verse

A villamoson beszél erről, / Mi közben egy fogantyún kapaszkodik / Istennel. Dezodor illatú az Atya. / Elegáns, fitt. Mintha vadonatúj / Személy lenne. Pedig régi, mint a patina. (…)

A. Gergely András: Krajcsovics Éva szín-bizonyosságai

S ha van még konstans jegye e képeknek, talán a mozgásdinamika hiánya az – a kultikustól a metaforikusig ívelő mezőben az a rétegekre bomló stabilitás, melyet még elvitatni sem lehet, csupán átérezni. Talán magukban a „dolgokban” rejlő szépség-áhitat dolgozik Krajcsovics képeiben, oly fokú elvont figurativitás, amely már pusztán a belső terek reflexválasza a képi egész tárgytalanságához. (…)

Tönköl József (1948–2021): Kezünk hordóhoz odatapad

felemeljük a fejünket s utána nézünk a madaraknak, / elveszett szárnyaink kazlakon fehérlenek, álmodoztatnak, / hogy hová lett, hol van a másik élet, az a régi? (…)

Start: 2021/09

Idei utolsó lapszámunk vegyes tematikájú. A borítón Krajcsovics Éva munkája.

Halász Levente: Európai kaleidoszkóp – beszámoló a Városképek esszékötet bemutatójáról

A könyv a pandémiának köszönheti létrejöttét, ugyanis 2020 tavaszán a szerzők azt a célt tűzték ki, hogy a mindannyiunk életét alapvetően (és sokakét végérvényesen) megváltoztató járványválság alatt az európai kultúra fontos városairól írjanak, ezzel könnyítve az utazás nélküli kényszerű és számtalan alkalommal abszurd helyzetet teremtő létet. (…)

Winkler Ferenc: Egy országos gyűjtemény esélyei és buktatói egy kisvárosban – BA MEM, Szigetvár

Persze az ügyek attól ügyek, mert akik kitalálták, megharcolták, értéket igyekeztek teremteni, azok ritkán adják föl. Az alap, vagyis az önkormányzati partnerség rendben volna a gyűjtemény irányába. Ha így marad, csak idő, kitartás, elkötelezettség és szakmai hozzáértés kérdése, hogy a BA MEM, a magyar elektrográfia eddig egyetlen közgyűjteménye – amely egyébiránt európai kulturális különlegesség –, jobb napokat lásson. (…)

Komáromi Erzsébet Katalin: Makám-borítók

Belső képek szakítják át a tudat kapuit, parttalanul áramlanak s illeszkednek követhetetlenül a zenei motívumokhoz. Reflexiók, úttalan utakon… (…)

Zsubori Ervin: Nevezetlenek

Zsubori Ervin: Nevezetlen Dátumok Fala

A jegyet – mint egyfajta hivatalos irományt – gyakran dátummal látják el. Ezen dátumok zöme a nevezetlenek megszámlálhatóan végtelen csoportját gyarapítja. Még a jeggyel együtt is, amelyen szerepelnek, legfeljebb halványan képesek felidézni azt a múltdarabkát, amelynek kapcsán betöltötték küldetésüket: érvényesítették őket. (…)

Büki Zsuzsanna elektrográfiái: Falak és kapuk

Büki Zsuzsanna: Ott- és elfelejtett táj- és kultúrtörténeti elemek

Már évtizedek óta vonzanak a magára hagyott, ott- és elfelejtett táj- és kultúrtörténeti elemek, az egykori csodalétesítmények, templomok, kolostorok, pusztuló kastélyok. Ezeknek, miután betöltötték egykori fontos szerepüket, nagy részük sajnos elfelejtődik, lassan, de biztosan pusztul. (…)

« Older posts Newer posts »

© 2022 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑