Page 2 of 87

Gyenes Imre visszaemlékezése: Pécsi költők a bibliotékában

Mikor rám került a sor, felnézett: „Kinek írhatom?” Váratlanul ért a kérdés. Akkoriban én az élő költőt megközelíthetetlennek tartottam. Azt hittem, ő csak odaírja a nevét a belső borítóra, és ennyi a dedikálás. Nem kell beszélgetni. (…)

Tüskés Anna: Bocz Gyula első alkotói korszaka – Pécs, 1960–1967

Rajzszakköri tanulmányai idején Boczra átmenetileg hatott Martyn Ferenc és Lantos Ferenc, azonban legjelentősebb segítője saját ösztöne volt. Az első korszakban egyre eredetibbé érik művészete, s kialakulnak egyéni vonásai. (…)

Cseri László fotográfiái

Lantos Éva: Az integrációról – gondolatok Lantos Ferenc művészeti és pedagógiai szemléletéről

Lantos Ferenc számára a pedagógiai és a képzőművészi munka teljesen egyenrangú volt. Mindkét területet művészetnek tartotta, vagyis a gyerekek nevelését, gondolkodásának formálását ugyanolyan fontos alkotásnak tekintette, mint a festmények, rajzok létrehozását. (…)

Horváth Viktor: Török tükör – részletek a regényből

Tizenhárom éves koromban költöztünk Pécsre a Ramadán megtörésének ünnepe után néhány héttel. A Rúmi birodalom és a Kalifák utódainak gondosan kormányzott országában ekkor feslett ki a hódítás bimbajából a béke rózsája, és ekkor, Pécsen éltem meg ifjúkorom legszebb éveit. (…)

Csízy László: Tizenkét állomás – korai számítógépes grafikai kísérletek

A hetvenes évek végétől a nyolcvanas évek elejéig készült és megmaradt kísérleti munkáimat utólag rendeztem, egyes darabjait sorszámokkal azonosítottam és ebben a csoportosításban mutatom be. (…)

Ifj. Ficzek Ferenc: „Létezik-e Pécsi Iskola?” – gondolatok Lantos Ferenc iskolateremtő törekvéseiről

„Az ihletet ki kell provokálni!” – hallottuk Lantostól számtalanszor a mondatot, amin azt értette, hogy hagyjuk, hogy vezessen a kezünk, csinálni kell, hajtani, amíg be nem ugrik valami, amelynek nyomán elindulva megszülethet valami új, addig általunk nem járt úton való haladás és eredmény. (…)

Gyenes Zsolt: Bevezető a „Pécs” tematikus számhoz

Bár a Dunántúlon inkább az észak-nyugati szél jellemző, olykor délről is jöhet fuvallat. Ez kellemesen meleg, termékenyítő szellő. Ilyen Pécs kulturális-művészeti élete is, és annak hatása. (…)

2022/8: Start

Idei nyolcadik lapszámunk Pécset állítja a középpontba, kibontakoztatva az irodalom, a képző-, a fotó- és a médiaművészet színes palettáját. Szerkesztője Gyenes Zsolt. A címlapon Lantos Ferenc Folyamat című, 1973-as keltezésű szerigráfiája.

Molnár Eszter: Archaikum – Szolnoki Csanya Zsolt sorozatáról

Fontosak a határvonalak, az elkülönült önmagukban és önmagukba záruló képi inercia-rendszerek, amelyek közelről nézve újabb és újabb egységekre bonthatók. (…)

Szolnoki Csanya Zsolt munkái

Mikó F. László: Keine Schritte mehr

Valójában még van egy, de arról hallgat az ember, legbelül kondul csak meg a harang. Ne is beszéljünk róla. Akkor miről beszéljünk? Bánom is én. Mondj valamit te. Vagy ne mondj mégse. Elmesélek egy történetet inkább. (…)

Láng Eszter interjúja Dóró Zsolt festőművésszel a képzőművészet, a sport és a film kapcsolatáról

Egy pillanatra eszembe jutnak futurista kollégáim is, akiknél egyéb tematikájuk mellett a mozgás- és sebességkultusz pillére programjuknak. Egyes figurális dolgaimnál szintén felütik fejüket hasonló mintázatok, hiszen az egymásra pakolt sötétebb-világosabb rétegek konstellációja gyengéden rezonál, ami aktivitást sejtet. (…)

Kontra Ferenc: Ajánlás

Az egyik antikvárium online kínálatában bukkantam rá a saját könyvemre, melyet dedikáltként kissé borsosabb áron kínáltak. Bizonyítva, hogy nem árulnak zsákbamacskát, kitették kitárva az ajánlást is. Megtudhattam tehát, hogy ki vitte be eladásra, illetve ki szabadult meg tőle. (…)

Révész Emese: Időutazások – Gyulai Líviusz művészete

Stiláris kalandozásainak egyik leggyakrabban visszatérő terepe a középkor volt. Az európai képalkotásnak az az időszaka, amelyhez azon klasszikus sokszorosító grafikai technikák (fametszés, rézkarc) születése is kapcsolható, amelyeknek ő maga is kiváló mestere volt. Virtuóz rajzkészsége, a klasszikus technikákhoz kötődő mesterségbeli tudása e téren teljes pompájában kibontakozhatott. (…)

« Older posts Newer posts »

© 2022 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑