Category 2012/3: Képsors

Póczik Szilveszter: A halott Föld és a rejtőzködő Szűzanya avagy filozófiai határhelyzetek a hálószobában

Bátai Sándor alanyi művész. Nem fut megbízások után. Alanyi és exkluzív. Szobám falán őrzött alkotásai nem galériában vásárolt képek, nem alkotójuktól elidegenült, jelentésükben lecsupaszított, esztétikájukban és jelképiségükben kizárólag tulajdonosukhoz beszélő, általa szubjektív tartalmakkal és hangulatokkal felruházott művek, és nem is kincsképző műtárgyak, nem pénzzé tehető vagyonelemek. Sokkal inkább egy négy évtizedes férfibarátság elkötelezettségének zálogai. Ajándékok! (…)

Pályi Márk: Képek a huszadik század átlagos életeiből

Bevett szituáció az anyát gyermekével látni, a címből hozzá is képzeljük azt az érzelmi tartalmat, ami evvel jár. De hogyan értelmezzük ugyanezt, ha mindketten a megöltség árnya alatt jelennek meg előttünk? (…) – Veress Pál (1920–1999) bálványábrázolásairól.

Káplán Géza: Hálaadás

Egy kép a konyhám falán. Mit tesz Isten – itt van. Mint rögzült személyem s a hozzám öröklődött, drága lények. S mint a kanálcsörgés, az elégült jókedv, az ernyedett csöndek. (…)

Gáspár Ferenc: Képek élete

Ennyire nehezen régen kezdett neki az írásnak. A baj ott kezdődött, hogy eleve nem örült a felkérésnek. Mindig kitért, ha a gyűjteményéről, vagy a tulajdonában lévő műalkotásokról kellett volna beszélnie. Ennek ellenére első szóra, ellenszolgáltatás igénye nélkül odaadta bármelyiket, amikor azokat tárlatokra kérték. (…)

Kováts Albert: Töredékek

A részek együttesen képviselik a közös cím által megjelölt gondolatot: Töredékek, azaz a két képnek nincs saját címe, identitása. Ez azt tükrözi számomra, hogy tapasztalatszerző, kísérleti munkákról van szó, melyek mintegy előkészítői lehettek a nagyobb szabású, meghatározó műveknek. (…)

Vass Tibor: Boríték – Bá Tai (Chi Tan Fo Lyamom Hernádka Kon)

Ha azt kérdik, milyen a viszonyom a nálam lévő képpel, ami a nálam testedző boríték, ugye, akkor fel vagyok házadozva. Ez a lázadozva külelírása, mert elsőre nem érzem a magától értetődő kérdést, pedig ott van a kérőlevél alján, csak lejjebb kell görgetni. (…)

Winkler Ferenc: Képsors

Időcserepek. Megbarnult, szakadozó szegélyű papírfoszlányokkal. Rajtuk írás. Mindegyiken. Tíz íráscsepp. Tiszták, mint a hegyi patak. Frissek, akár a mosott ruhák ott szemben a kötélen. (…)

Kelemen Lajos: Kép és sors

Nem vagyunk, ha nem vagyunk művek céljai és okai. Aki először hitte ezt, ő volt a legeslegelső művész. Azóta az alkotás gondolatok önkéntelen párbeszéde az időben. (…)

Géczi János: A kentaur – kollázs és dekollázs

Ma reggelre tájat váltottam, amire vágytam, megadtam magamnak: elmentem a magában minden szócikkelyt befogadni kész kék könyvhöz, a nagy enciklopédiámhoz, a tengerhez. Hajnal előtt beültem az autóba, hogy reggelre kicseréljem mindazt, ami kívül rekedt a bőrömön. (…)

Start: 2012/4

Képsors című összeállításunk a művek életét hivatott vizsgálni. S mint lapszám speciális abban az értelemben, hogy nem lezárt anyag, bármikor felbukkanhat benne egy-egy újabb írás.

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑