Category 2023/1: Január

Hajnal Éva négy verse

Miként de szép, az este jött, ment, / esőillat és jázminok, / kószál a magamfajta jöttment, / a Duna foly, én áthidok. / A Duna foly, haz át- meg átjár, / a rakpartlépcsőn enyhe fény: / a rím kedvéért több a vártnál. / Kész költemény a dinnyehéj. (…)

S. Nagy Katalin: Márkus Anna festőről

Szemlélete alapvetően geometrikus, konstruktivista, lírai absztrakt, de valójában egyik stílus-kategóriába sem sorolható. Kétségtelen, az építészeti kompozíciók rendje a meghatározó világfelfogásában, és ennek megfelelően képi szemléletében is. (…)

Onagy Zoltán: Három nap Vízkereszt

Ma is „nagy” Kristófot megy, a hosszabbak közül választ, azonban nem hegynek, hanem lenek. Duna-Kristófot. Duna, friss, tegnapi hó, füzek, nyárfák. Könnyű a lába, jólesik lépkedni, jól a hideg, a hideg levegő, a hideg napfény. Minden jó. Gurul szinte. Nem zökken, nem csúszik, nem csikorog. (…)

Mayer Erzsébet: Erdész Erika tüskés kertje

Itt semmi sincs az élet szervességéből. Ezek a tüskék nem kapcsolódnak a termőtalajhoz, sem az égi napfényhez, így nem terem rajtuk csengő barack. De nem csak a függőleges, hanem a vízszintes kapcsolódás sem jön létre, nincs eleven közük ezeknek a tüskés alakzatoknak egymáshoz sem. (…)

Csorba Piroska négy verse

Szinva vizén úsznak tova / letört virágok, ezüst halak, / fakérgen bársonyos moha / – és ring, tovaring a kis patak. // Letört virágok, ezüst halak, / mi vízben él, mi vízbe hull / – és ring, tovaring a kis patak, / hulláma hullámhoz simul. (…)

Balogh István: Bogáncsot tépek

Bogáncsot tépek gazdátlan kutya szőréből. / Istenre gondolok, aki mezők liliomát ruházza. / Tudom, most nem felénk néz Őhatalmassága. / Eb kelleti magát, riszál, kezemet megnyalja. / Gatyám is foltos, kicsim, éhezem én is! (…)

Gyurcsek Ferenc: Hondromatidisz Rigaszról

Korán megtalálta a saját kifejezési formáját, ebben a görög örökség segített neki. Szikár, nagy formákból szervezett, szűkszavú, lényegre törő, férfias formarendet alakított ki. (…)

Hondromatidisz Rigasz munkái

Start: 2023/1

Idei első számunk vegyes tematikájú; a címlapon Hondromatidisz Rigasz (1942–1996) Szerelem című márványszobra látható.

© 2024 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑