Szekció

Képzőművészet

Mácsadi Orsolya: A beavatottak – Sz. Szőcs Géza és Magyar Mónika alkotói munkásságáról

Szőcs Géza és Magyar Mónika alkotásaik tükrében olyan egyedi világok dimenzióit nyitják meg előttünk, melyek őszintén és nyíltan, kliséktől mentesen vallanak művészet és hit kapcsolatáról. (…)

Sz. Szőcs Géza és Magyar Mónika munkái

Harangozó Ferenc: Szent Pál nyomában

Harangozó Ferenc: Négy éven át Pál Apostol útján

Négy éven át követtem képzeletben azt az útvonalat, mintegy útirajzolóként, híres állomások, nagyvárosok, kikötők, kereskedelmi utak egymásra épülő kultúráját, amelyen Lukács és Pál is haladt. (…)

Fábián László: Kvantumfodrozódások – Jancsik Károly műveiről

Azt már Pál apostol korán megértette: tükör által homályosan látunk. Mindig van valami a fizikai valóságban (is), ami a szemlélés tárgya és szemünk közé áll. Jancsik Károly festői allegóriája föloldja ezt az ellentmondást: elénk tár egy metaforikus kvantumos szerkezetet (másképpen fogalmazva: festői mikrokozmoszt) illuzórikus mozgásában – esztétikai élményként modellezve a fizikai jelenséget. (…)

Tolnay Imre: A Tiberis-parti krónikás – Budaházi Tiborról

Budaházi Tibor Róma rétegeit – mai szóval layereit – keresi, üzenet-értékét kutatja-vallatja. Nem a sorok, hanem a rétegek között olvas, a falak, vakolatok, mikro-makro felületek, kis és nagy terek együttállásait emeli ki és rögzíti.

Czink Ibolya: Átlépni a horizonton

Tavaly december óta tart egy utazás, amit folyamatosan festek. Fekvő formátumú füzetekbe dolgozom, mert látszólag horizontálisan mozgok ebben a belső térben. (…)

Petőcz András: Repkedő falak – Orosz István munkáiról

Orosz István tehát falat bont, ha kell. Ugyanakkor Orosz István építkezik is. Ha tetszik, falakat épít, magának, nekünk, a saját örömére, a mi örömünkre. És ezek a falak, amelyek folyamatosan utalnak a berlini falbontásra is, ami magának a szabadságnak lett a jelképe, ezek a falak csak jelképesek. (…)

Horváth Stefánia: „A gyermekkor alkímiája” – Urbán Tibor munkáiról

Urbán Tibor a belső látás, a léleklátás művésze. Különös, mélyről fakadó érzékenységgel ragadja meg egy hely, tárgy, lény atmoszféráját, szellemiségét, energiamezejét, energialenyomatát. Jön egy titokzatos impulzus, impresszió, mely abban a törékeny pillanatban születik meg és bontakozik ki a spontán alkotófolyamat során, a látvány, a színfoltok néhol groteszk, néhol fájdalmasan gyönyörű összhangját keresve. (…)

Horváth Péter: Belső kiáltás – Szász Zsuzsa munkáiról

A múltra, elmúlásra, megújulásra reflektálnak objektjei. Sokan talán úgy gondolják, installációkat, experimentációkat és tárgykollázsokat készíteni egyszerű feladat, hiszen csak felhalmozzuk a különálló dolgokat. Ez azonban ebben a formában nem igaz, hiszen ezekben az esetekben emlékekről kell képi formában gondolkodni, és képzeletben kell játszani. (…)

Varga László: Kiállítások a Balatonnál – fotóesszé

Augusztus közepén, 2019-ben, egy kétnapos úton, végigjártam számos kiállítótermet és kiállítást a Balaton északi-partján. Az alábbi riport képeit az ott látottakból válogattam. Balatonfüred, Balatonalmádi, Lovas, Tihany, Tapolca-Diszel, Salföld és Balatongyörök szerepel a helyszínek között. (…)

Harsányi Sulyom László: Közelítések és távolítások – a Zöld napló sorai közt olvasva

Amikor Veres Ágota engem, azaz egy színházrendezőt, és nem egy képzőművészeti beágyazottságú személyt kért fel győri kiállításának megnyitására, nyilván számolt azzal a veszéllyel, hogy egy laikus, hogy ne mondjam, egy zöldfülű szemével tekintek a képeire. Így is tettem.

Sturcz János: Miksa Bálint „kísérleti festményrobbantásai”

Miksa Bálint több éve kezdte el festeni különleges, szabálytalan formájú, tépett szélű, foltszerű képeit. Kísérleti festményrobbantásoknak nevezte el őket. Az elnevezés ne tévesszen meg senkit. Alkotásai nem robbannak, nem sugároznak agressziót vagy erőszakot, inkább életenergiát, egy belső erőt rejtenek, amely egy középpontból építi fel, növeszti minden irányba kiterjedve a képet. (…)

Kölüs Lajos: Ami nem úgy és nem akkor

Mayer Hella a kisgyermek szemszögéből bontja ki sajátos terét és élményét. A gyermek óvatlan és nincsenek előítéletei, nem terheli a múlt felelőssége, de maga az idő sem, és mindent akar, látni, megfogni, átélni. (…)

Abafáy-Deák Csillag: Ami közös, összeköt

A 9. Belvárosi Művészeti Napok keretében rendezték meg Zsombori Erzsébet (Zsimbi) és Mayer Hella kiállítását. Ha megnézzük a két alkotó képeit, azonnal szembetűnik, meglépték mindketten azt a bizonyos új utat, amit maguknak kellett kitaposniuk. (…)

© 2020 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑