Szekció

Képzőművészet

Kölüs Lajos: Akárhogy is rejtőzködött, karambol lett a vége

Zenei lüktetések is áthatják a műveket, zenei felhangok, félhangok, ritmusok és kihagyások teszik mozgalmassá, zörejessé a képeket. (…)

Deák Csillag: Átvillódzások

Szubjektív vagyok nézve a képeket, és nem tudom, eljutok-e az objektivitáshoz. A fontos az, hogy szólnak hozzám, és hozzánk a képek, a művészet belső világáról, a művekről, amelyek izgalmasak, relevánsak, hittel és reménnyel teliek, a jelenhez szólnak, legyen bármi is a tárgyuk. A jelen teszi őket kortárssá, akár Shakespeare-t, a jelenben születik újjá a múlt, őrződik meg és folytatódik tovább. (…)

S. Nagy Katalin : Az Arnolfini-Kör művészei

Hét alkotó kollázsait válogattuk a bemutatkozásra. Egyrészt mindegyikük készít kollázsokat, így azonos műfajhoz tartozó műveket hasonlíthatunk össze. Másrészt a kollázst tartom a kubizmus óta máig a modern művészet, az avantgárd és az avantgárd utáni művészeti irányzatok meghatározó, a szemléletbeli változásokat közvetítő műformájának, egyben domináns munkamódszernek, az alkotási folyamat olyan részének, amely a befogadásban is kiemelt jelentőségű. (…)

T. Horváth Éva: Miért a kollázs?

Az anyagokhoz való vonzódásom vezetett a kollázshoz. Tulajdonképpen azzal a természetességgel használtam gyerekkoromtól a rendelkezésemre álló dolgokat képek, plasztikák létrehozására, mint manapság. (…)

Alföldi László András: A Pompeji vázlatok keletkezéstörténete

Így visszatekintve alkotói múltamra és az itt látható Pompeji vázlatokra, kezdem érteni, hogy az utóbbi években – annak ellenére, hogy sohasem jártam ott – miért éppen Pompejinél kötöttem ki. Mert számomra az álló idő és Pompeji egy. (…)

Zsubori Ervin: Helyükre tenni a dolgokat – Susanna Lakner kollázsművészetéről

Lakner Zsuzsa, vagy ahogyan a kollázs globális alkotótáborában ismerik: Susanna Lakner a helyén van. Susanna kollázsista, ennek minden következményével együtt. Számára a világ olyan létező dolgokkal van tele, amelyek arra várnak, hogy a helyükre kerülhessenek végre. (…)

Zsubori Ervin: Menteni a menthetőt

Gerincekből, keményborítókból, előlapokból, belső címoldalakból, nyitó és zárófejezetekből, impresszumokból, félsorokból, tartalomjegyzékekből és ajánlásokból építkező, ihletett kollázs-univerzuma sohasem látott arcait tárja fel a klasszikusoknak. (…)

Gábos József: Kubista Homage

Idén 50 éve halt meg Braque és 40 éve Picasso, 101 éve, hogy kettejük közül valamelyik elkészítette az első kollázst. Itt eltérőek az álláspontok arról, hogy ki. Legtöbben a nádfonat mintájú viaszosvászonra festett, ovális Picasso csendéletet említik. De ebben az időben ők ketten olyan szoros kapcsolatban dolgoztak, naponta találkoztak, hogy az ekkor készült képeik könnyen össze is téveszthetők. (…)

Mojzer Tamás: A véget nem érő kép

Az emberi test egyszerre eszköze és tárgya önmaga művészetének, ezáltal a test a legfontosabb jelentéshordozó. A test jel-hagyásai a térben és időben alapvető fontossággal szerepelnek munkáimban. Saját munkáimban azt gondolom az emberi test jelenlétéről, hogy a test ősidőktől adott objektív szerepét juttatja érvényre. A nyomhagyás rituális szerepe elsődleges. (…)

Baky Péter: Éles Bulcsúról

Művei általam ismert többségének alaptémája, gondolati gyökere a táj, a természet, az épített környezet szűkített vagy éppen bővített részlete sajátos szemszögből, Éles Bulcsú szemszögéből vizsgálva, átitatva az ő belső világával, átlényegítve, átépítve a látványt! Bulcsú felvetéseiben, képi gondolataiban számos lehetőség rejlik. (…)

Kováts Albert 80

Ezúton köszöntjük Kováts Albert festőművészt, aki ma, 2016. április 10-én ünnepli 80. születésnapját.

Bächer Iván: Feledy Gyula sztéléi

Feledy Gyulát én nem mint festőt ismertem meg, hanem mint polgármestert, állatorvost és mindenekelőtt: mint házigazdát. Vagy tíz évvel ezelőtt volt szerencsém a vendégszeretetét élvezni, amikor Kötcse fotográfusoknak adott otthont és munkalehetőséget egy jó héten át. Balla Demeterrel laktunk egy házrészben nála. (…)

Géger Melinda: Dimenziók – Feledy Gyula Zoltán képei

Feledy Gyula Zoltán képei nem kétdimenziós festmények, sokkal inkább térben is értelmezhető alakzatok. Ez a hihetetlen gonddal és precizitással kialakított festői világ egyfajta átjárást képez a sík és a tér között. (…)

Vécsi Nagy Zoltán: Szabó Zoltán Judóka (1952–2015) művészetéről

Alkotásaiban, a vizuális paradoxonokkal erősített egyediségen túl, az anyagválasztás és a formálás kulturális toposzokkal való rokoníthatóságán keresztül, a személyes lelki kötődések is megmutatkoznak. (…)

Ungvári-Zrínyi Kata: Zereda – Nyárádszeredai Művésztelep, 2015

Ha valamit jó érzékkel, nyitottan és elhivatottan csinálunk, előbb-utóbb kivirágzik. Viszont minden (megvalósuló) esemény sikere ugyanígy múlik a résztvevők hozzájárulásán is. A 2015-ös Zereda kimondottan pozitív és különleges csapatot hozott össze. (…)

© 2017 Képírás — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑