Somorján (SK) a DUNART.COM Somorjai Nemzetközi Művésztelepet 2011-ben alapította Mayer Éva Munkácsy-díjas, somorjai származású, Budapesten élő képzőművész, Somorja Városának polgármestere Bárdos Gábor és a Somorjai Református Egyházközség. A művésztelep kurátora, szakmai szervezője Mayer Éva (SK) Munkácsy-díjas képzőművész, társszervezői Somorja városa (SK), Hermész Német-Magyar Kulturális Egyesület (HU) és a DUNARTCOM egyesület (SK). A művésztelep működésének alapfeltételeit a szervezők biztosítják, a szállás, az étkezés, a művészek anyagköltségei, az utaztatás és szállítás teszik ki a költségvetés legnagyobb részét. Somorja városával, a helyi családokkal, a vállalkozókkal, több alkalommal a református közösség szellemi és anyagi összefogásával és az NKA és a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának Nemzetiségi Kultúrák programja, a Bethlen Gábor Alap és a Nagyszombati kerület támogatásával sikerült minden évben a művésztelep és a hozzá kapcsolódó programok megvalósítása, s az első évadtól számítva nemzetközi sikert aratott. Mára elismert művésztelep mind a felvidéki közösség számára, mind hazai és nemzetközi szakmai berkekben egyaránt.

A keletközép-európai térség évszázadokra visszanyúló közös múltja, kulturális öröksége, különböző nemzetiségű népei befolyásolják napjainkban is a sokat kutatott és több szinten értelmezett identitásformákkal kapcsolatos kérdéseket. A szimpózium elnevezése ebből adódóan a Duna és a kommunikáció (communication) szavak rövidítéséből ered. Mivel a Duna a világ legnemzetközibb folyója és Somorja város határával érintőleges, ezért választottuk a DUNART.COM elnevezést.

DUNART.COM 2012 – Vincze Ottó és Mayer Éva munkája

DUNART.COM 2012 – Vincze Ottó és Mayer Éva munkája

A szimpózium célja olyan élő művészet és kapcsolatok létrehozása volt, aminek révén lehetővé válik s az eminens hazai és külföldi művészek találkozása, egymásra találása, együtt gondolkodása a tolerancia jegyében. Így a határok és korlátok megszűnnek alkotók és a közönség között, a művészeti műfajok által és között, s több nemzet kultúrája lehet a helyszínen összesűrítve a részvevők által. Az alapvető célkitűzés kettős: az idegenekkel megismertetni a műfaj hazai művelőit, ugyanakkor a hazai művészekkel, közönséggel, kritikusokkal megismertetni a világban meglévő legkülönbözőbb műfajokat. A szervezők célja ápolni és bővíteni a kapcsolataikat a világ művészeti vérkeringésében való megmaradásért, hogy minél tágabb nemzetközi részvételt tanúsítsanak a Kelet-Európai régió helyzetének felbecsülésére. A rendezvény lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a társadalmi problémák, identitással kapcsolatos kulturális kérdések egy szélesebb, kreatív közös alkotás során kerüljenek megvitatásra.

DUNART.COM 2013 – Sergej Andreevski performansza Majoros Áron Zsolt munkája

DUNART.COM 2013 – Sergej Andreevski performansza Majoros Áron Zsolt munkája

A DUNART.COM értékteremtőnek számít Somorja város történetében, hiszen azon túl, hogy a város első nemzetközi művésztelepe, a művésztelep képzőművészeti gyűjteményének megalapítására és gyarapítására is hangsúlyt fektetünk. A gyűjtemény fő célja a kortárs művészek alkotásainak gyűjtése a hagyományos megfogalmazásokon túl az újszerű médiumok alkalmazásáig, műfaji megkötés nélkül. Ezért a hét év folyamán céltudatosan hívtuk meg a magyarországi és határon túli magyar művészeket, illetve más országok szakmailag elismert alkotóit. Általában a 14-16 fős alkotócsoportból egyharmad a külföldi művészek, kétharmad rész a magyarországi és határon túli művészek aránya. A művésztelep célja a kapcsolatteremtés a művésztársadalom tehetséges hazai és külföldi, már szakmailag elismert és feltörekvő fiatal képzőművészei között. A művésztelep évről évre különböző korosztályokból állítja össze a résztvevők csoportját, mellyel a közvetlen vagy közvetett egymásra hatás, egymás munkamódszerének, gondolkodásának megfigyelése által új szellemi közösséget kíván teremteni. Hosszú távon gondolkodva a telep alkotómunkája a magyar, a közép-európai kultúra és ezen belül Somorja város számára maradandó értéket teremt.

A művésztelep minden évben tematikus, a kiírt témáink leginkább szakrális jellegűek, melyek az elmúlt hét évben a következők voltak: Hullámhossz, Lélekmérleg, Transzvízió, Lélekbázis, Gondviselés, Belső utakon és Fényküszöb.

DUNART.COM 2015 – Szigeti Gábor munkája

DUNART.COM 2015 – Szigeti Gábor munkája

A művésztelep idején a művészek helyben alkotnak, így egymásra is hatással vannak. Olyan szakmai közegben dolgozhatnak, amely a művésztelep és a városi közösség által hatással volt későbbi szerepléseikre, témáikra és kiállítási lehetőségeikre. Az itt megfogalmazott és elkészült munkákat sikerrel mutatták be más hazai és külföldi kiállításokon is, így a művészek továbbvitték a művésztelep és Somorja jó hírét.

A művésztelep ugyanakkor hatással van a magyarországi és felvidéki írók közösségére is, akik rendszeresen jelen vannak a művésztelepen irodalmi estekkel, illetve publikálnak a hazai és a külföldi lapokban az eseményekről. Például Rónai-Balázs Zoltán és Tolnay Imre cikke megjelent az Új Művészetben, Szalay Zoltán írása az Irodalmi Szemlében, Csapody Kinga és Tallósi Béla méltatása az Új Szóban, Koncz Csilla írása a Csallóközben és az Új Szóban.

Ez idáig hét, szakmailag sikeres évadot zárhattunk. 2017 augusztusában 7. alkalommal került megrendezésre a művésztelep. A hét év során a művésztelep idején több mint 25 program valósult meg, előadásokkal, műhelybeszélgetésekkel, bemutatkozó szakmai prezentációs estekkel, irodalmi estékkel, performanszokkal, koncertekkel, képzőművészeti gyerekfoglalkozásokkal együtt, melyek tematikailag a művésztelep adott témaköréhez kapcsolódnak. Kiemelt támogatásként igyekeztünk minden évben egy-egy művészt megjutalmazni, önálló kiállítást szervezve számára, melyre a következő évad folyamán kerül sor a Somorjai Városi Művelődési Központ Prohászka István-termében. A 2012-ben Tóth-Kovács József vajdasági fiatal festőművészt támogattuk a lehetőséggel. 2013-ban két ismert macedón festőművész, Sergej Andreevski és Reshat Ameti egyetemi tanár, majd 2014-ben Jakatics-Szabó Veronika (HU) és Könyv Katalin Éva (HU) festőművészek mutatkoztak be önálló tárlattal. 2015-ben Esse Bánki Ákos (HU), Majoros Áron Zsolt (HU), Németh Marcell (HU), Rajcsók Attila (HU) szobrászművészek kaptak lehetőséget. 2017-ben a Somorja díszpolgára címet elnyerő Somorjai-Kiss Tibor (SK/HU) Munkácsy-díjas képzőművész állított ki.

DUNART.COM 2016 – Kiállításmegnyitó és csoportkép

DUNART.COM 2016 – Kiállításmegnyitó és csoportkép

A művésztelep minden évben csoportos kiállítással zárul. 2011-2013 között a művésztelep programjaira és záró kiállítására a 12. századi román- és gótikus kori somorjai református templom adott otthont. A kiállítás akkor 2 hónapig volt látogatható, a művésztelep programjait évenként közel kétezren látogatták. Nevelési céllal képzőművészeti gyermekfoglalkozásokat, múzeumpedagógiai előadásokat szerveztünk a helyi általános- és középiskolások számára a művésztelep idején és a művésztelep kiállítása alatt.

2014 óta a somorjai református templom restaurálási munkálatai miatt a művésztelep záró kiállítását a Korona Udvar Zenei Napok rendezvényeként mutatjuk be a Korona Udvar barokk katolikus kolostor kerengőjének inspiratív falai között. 2016 áprilisában a művésztelep ötéves gyűjteményéből válogatást mutattunk be a budapesti MAMÜ-ben. 2017-ben a művésztelep bemutatkozási lehetőséget kapott a Műcsarnokban megrendezett „25 Symposion” című kiállításon is.

DUNART.COM 2017 – Műhelymunka

DUNART.COM 2017 – Műhelymunka

A szervezők a meghívott művészek részére biztosítják a szállást, étkezést (reggeli, ebéd, vacsora), szakmai programokat, az ott részt vevő előadók útiköltségét, honoráriumát és szállását. Beszerzik a szükséges anyagokat az alkotómunkához, s a szimpózium utolsó napján kiállítást szerveznek az elkészült művekből. A művésztelep dokumentációja a kiállított anyaggal együtt weboldalukon látható. A szimpózium idején dokumentációs kisfilmet, interjúkat készítünk a művészekkel alkotásaik bemutatása közben, ezeket az országos televíziókban és különböző médiákban mutatjuk be. A művésztelep megjelenik a médiában Szlovákiában, Magyarországon és egyéb országokban, és a városi gyűjteménnyel együtt külföldi intézményekben is bemutatjuk. Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai oktatáskeretében a helyi iskolákat is bevonjuk a művésztelep életébe. Nyílt nap keretében képzőművészeti gyerekfoglalkozásokat tartunk pedagógusok jelenlétében, ahol a művészek mesélnek munkájukról, alkotói koncepciójukról, az egyes technikai kivitelezésekről, a művésztelep témájáról, tanító jellegéről stb., majd közös rajzolással záródik a program.

A somorjai művésztelep programjai telt házasak, az eseménynek közösségformáló szerepe jelentős. A művészek évről évre visszajárnak és szakmailag is elégedettek a művésztelep színvonalával és szakmai tevékenységével.


Az eltelt időszak alatt a következő alkotóművészek vettek részt a művésztelepen, műveikkel gazdagítva a művésztelep gyűjteményét:

 • AKNAY János (HU) Munkácsy-díjas és Kossuth-díjas festőművész
 • Reshat AMETI (MK) festőművész
 • Voskresija ANDREEVSKA (MK) festőművész
 • Sergej ANDREEVSKI (MK) festőművész
 • Andrea BARTOŠOVÁ (SK) festőművész
 • Amy BASSIN (USA) fotóművész
 • BIESS Katalin (HU) grafikusművész
 • BLAHÓ Borbála grafikusművész
 • BLAZSEK András (SK) szobrász- és médiaművész
 • BONDOR Csilla (HU) képzőművész
 • BOROSI Gábor (HU) zenész
 • CSONTÓ Lajos (HU) Munkácsy-díjas képzőművész
 • BALÁZS József Tamás (BAJÓTA) (RO/HU) szobrászművész
 • BARABÁS Szabolcs (RO) textil iparművész
 • Stanislav BUBÁN (SK) egyetemi docens, festőművész
 • Klemen BRUN (SLO) festőművész
 • CZANK Ninetta (HU) festőművész
 • Rebecca DICK (GBR) szobrászművész
 • ERŐSS István (HU) Munkácsy-díjas képzőművész
 • Jana FARMANOVÁ (SK) festőművész
 • F. BALOGH Erzsébet (HU) festőművész
 • GÁBOR Imre (HU) Munkácsy-díjas képzőművész
 • GYENES Gábor (SK) grafikusművész
 • HIDI Endre (UKR) szobrászművész
 • HORVÁTH Ágnes (HU) építész
 • Jana HUNTEROVÁ (CZ) fotóművész
 • IZSÁK Előd (RO/HU) grafikus- és médiaművész
 • JAKATICS-SZABÓ Veronika (HU) festőművész
 • JUHÁSZ Tibor (SK) festőművész
 • KÓTAI Tamás (HU) Munkácsy-díjas grafikusművész
 • KISS KÓSA Annamária (SK) jelmez-és díszlettervező
 • KISS Adél (HU) festőművész
 • KOPASZ Tamás (HU) szobrász- és festőművész
 • KÖNYV Katalin Éva (HU) festőművész
 • LŐRINCZ Ágnes (D/RO) festőművész
 • LŐRINCZ ZSUZSANNA (SK/CZ) képzőművész
 • MADÁCSY István (HU) Munkácsy-díjas képzőművész
 • MAJOROS Áron Zsolt (HU) szobrászművész
 • MAYER Éva (SK / HU) Munkácsy-díjas képzőművész,
 • MÁTYÁSI Péter (HU) festőművész
 • MÉRY Bea (SK) grafikusművész
 • NAGY Csilla (SK) képzőművész
 • NÉMETH Marcell (HU) szobrászművész
 • NÉMETH Krisztián (SK) médiaművész
 • PÉZMAN Andrea (SK) grafikusművész
 • Gerlinde PISTNER (D) festőművész
 • POLÁK Csilla (SK) festőművész
 • RICHTER Sára (HU) textilművész
 • Dick ROBERTS (USA) festőművész
 • Jože ŠUBIC (SLO) festőművész
 • Lone SEEBERG (DK) festőművész
 • SIPOS Levente (HU) grafikusművész, animátor
 • SOMORJAI-KISS Tibor (SK/HU) Munkácsy-díjas grafikusművész
 • SZATHMÁRY Lóránt (D/RO) fotóművész
 • SZIGETI Gábor Csongor (HU) képzőművész
 • SZŐKE Erika (SK) képzőművész
 • SZTOJÁNOVITS Andrea (HU) médiaművész, vj
 • SZŰCS Gábor (HU) festőművész
 • TIBOR Zsolt (HU) festőművész
 • Margita TITLOVÁ-ILOVSKY (CZ) festőművész
 • TOLNAY Imre (HU) grafikusművész
 • TÓTH-KOVÁCS József (SRB/HU) festőművész
 • Pavol TRUBEN (SK) grafikusművész
 • Gayle TUSTIN (USA) kerámiaművész
 • VINCZE Ottó (HU) Munkácsy-díjas képzőművész

A hét művésztelep programjainak további résztvevői és előadói voltak:

 • Művészettörténészek: Boda Bianka (SK), Popovich Viktória (SRB/HU), Uszkay Tekla (HU/ROM), Takács Gábor (HU), Szegedy-Maszák Zsuzsanna (HU), Papp Emese (SRB/HU), Mészáros Zsolt (HU)
 • Előadók: Beke László (HU), Kiss Sámson Endre, Mányoki Endre (HU)
 • Művészeti írók: Csapody Kinga (HU), Rónai-Balázs Zoltán (HU), Szalay Zoltán (SK)
 • Előadóművészek és zenészek: Bettika Quartett (HU), Gryllus Dániel, Halmos Béla, Ferenczi György és a Rackajam zenekar (HU), Mayer József (SK), Németh Imre (SK), Reiter István (SK), (HU), Lovász Bálint (SK), Jakubecz László (SK), CSALLÓ zenekar (SK), Crystalseals Live Act (HU), Korona Zenekar (SK)