Szőke György gondolkodását mélyen áthatja a modern, széles látókörű, globális természetfelfogás. Azt a szabad áramlású, játékos gesztusokban gazdag képírást, amelyet művel, az élő természet transzcendens látomásának nevezzük. Képformáló, képkitöltő szisztémája sok éven keresztül a légiesen könnyed, suhanó futamok voltak. A korábban készült kompozíciókról fontos megállapítani, hogy a szín- és formaalakzatok nagyívű sodrásukkal, tünékenységükkel, gabalyodott táncukkal keltik a természeti jelenségek képzetét. Változó, pillanatnyi létük kifürkészhetetlen.

Képzőművészeti látásmódjának kialakításában nem követett tradíciót. Nyitott szelleme már a pályakezdés éveiben a modern művészet befogadását és művelését igényelte. Képvilága már húsz évvel korábban hordozta a ma is érvényes egyéni tartalmat közvetítő stílusjegyeket. A nonfiguratív képi rendszerű, lírai-expresszív stílus az a tágabb körű kategória, amelyben művészete elhelyezhető.


Szőke György: Kötéltánc

Névjegy

Szőke György 1954-ben született Balatonszabadiban, középiskolába Siófokon a Perczel Mór Gimnáziumba járt. 1977-ben szerzett diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-rajz szakán. Balatonszárszón él. 1979-től szerepel rendszeresen munkáival megyei, országos és nemzetközi kiállításokon. Munkái számos hazai és külföldi köz- és magángyűjteményben megtalálhatók.

Szőke György saját munkáiról:

„Munkáimban a kezdetektől próbálom megragadni azt a statikus konstellációt, ami időkapszulaként rögzíti még az amorf, organikus folyamatokban is fellelhető rendet. Ilyenformán a változó–állandó, tudatos–tudatalatti között feszülő hidakat keresem. Képeim befejezetlennek tűnhetnek, de ez szándékos, és azért van, mert mindig a folyamat, az idő, az áramlás érdekelt. Balatoni vagyok, a természetben, a természettel élek a világ számomra legszebb helyén, de soha nem dolgoztam pleinair módon. Az motivál, hogy szűrője és tükre lehetek egy senki számára nem érthető, inkább érezhető világnak. A cél: áramlás – sodródás – eszmélés – döntés – áramlás – sodródás: – szabadon!”


Galéria > Szőke György munkái