A Magyar Elektrográfiai Társaság Hajlék c. kiállításán, az Apátság Galériájában, 60 művész közel 100 elektrográfiai alkotása látható, igen változatos megjelenési formákban felmutatva a digitális művészet tendenciáit, lehetőségeit. A társaság tagjain kívül néhány vendégművész is szerepel tárlatunkon.

Az elektrográfia új, néhány évtizedes múltra visszatekintő képzőművészeti műfaj, azon képzőművészeti alkotások gyűjtőfogalma, melyek megalkotásához, megszületéséhez elektromosan működő mechanizmusok, leképező berendezések (mint a számítógép, a fénymásológép, a szkenner, a digitális fényképezőgép) az alkotás folyamatában jelentősen, dominánsan részt vesznek.

A Magyar Elektrográfiai Társaság 2001-ben alakult Budapesten, 19 alapító taggal, a magyar elektrográfia művelőinek és elméleti szakembereinek összefogására, érdekképviseletére. Működésünk országos jellegű. Mára létszámunk 70 felett van. Művésztagjaink a képzőművészet szinte valamennyi területéről érkeztek, festők, grafikusok, fotósok, szobrászok, akik közül többen továbbra is párhuzamosan művelik a digitális és a klasszikus, hagyományos műfajokat. Egyesületi kiállítások mellett nyitott, zsűrizett, országos és nemzetközi tárlatokat is rendezünk. Rendezvényeinket katalógusok, kiadványok formájában dokumentáljuk. Honlapunkon, facebook-oldalunkon naprakészen követhetőek eseményeink.

2014 őszén nyitottuk meg Budapest és az ország első elektrográfiai bemutatótermét, a MET Galériát. Galériánk kiállítás-sorozataiban törekszünk felkutatni, feldolgozni a magyarországi elektrográfia történetét, s bemutatni magyar és külföldi művészek, idősebb és fiatalabb generációk munkásságát. Archívumunk közel 500 művel büszkélkedhet, melyből időszakos, irodalmi vagy más ünnepi alkalmakra válogatott kiállításokat rendezünk, kölcsönzünk.

A Hajlék c. kiállítás témájára pályázati felhívást írtunk ki művészeink számára. Elfogadtunk régebbi munkákat is, melyek valamilyen formában kapcsolódnak a Hajlék kifejezéshez, annak formai, fogalmi határait tágítják, gazdagítják. A kiállítás képanyaga a 2002 és 2017 közötti időszakot öleli fel.

Jelen tárlaton érdemes megfigyelni, felmérni, hányféle módon, technikailag, tartalmilag és gondolatilag hányféle ötlettel, művészi leleménnyel közelítik meg az adott témát az alkotók. Láthatunk különféle hordozókon, fólián, vásznon, míves grafikai lapokon megjelenő nyomatokon kívül videókat, mobil- és fényinstallációt, objekteket, művészkönyveket, de azok kombinációit is, mint áttört fénynyomat kompozíció, térbeli, hajtogatott, nyomtatott lapok, videóinstalláció, számítógép-alkatrészből összeépített falplasztikák.

Igen gazdag kifejezési formákkal megalkotott művek tárják fel, ki hol talál hajlékot vagy menedéket, ahol megpihenhet, meditálhat, élhet és működhet, vagy annak hiányát, a hajléktalanságot, hontalanságot drámai módon felvillantva, vagy éppen bábállapotban várakozva egy jobb világra. Formai szempontból absztrakt és figurális formációkkal, különféle képzőművészeti stílusok jegyeit hordozó – mint geometrikus absztrakt, festői és grafikai hatású – alkotásokkal is találkozhatunk.

A kiállítási összkép további rétegezettségét a művészek életkora is árnyalja, mely 30-tól 80 éven felül ível. Hovatartozásuk sokfélesége is izgalmas körülmény, hiszen honi alkotókon kívül külföldi és külföldön élő magyar művészek is kiállítanak. A különféle helyi kötődések is irányadók, ki hol és hogyan találja meg helyét a világban, a földön, az ég felé tekintve, a lélek tereiben, egy virtuális, maga alkotta világban, szakrális, megszentelt helyen, egy kódex lapjai között, a Bibliában, vagy éppen egy omladozó falú építmény megkopott freskójában, egy műterem zugában vagy csipkébe horgolt angyalok között; egyedül, párosan, vagy éppen társakkal, közösségben, lelki rokonságban.

Minden egyes alkotás szerzője sokszínű, egyéni, individuális világáról ad képet, drámaian, költőien, humorral vagy éppen groteszk módon, rejtőzködve vagy nyíltan, alapokat, kapaszkodókat, megnyugvást keresve és találva, síkból és térből, a földből és univerzumból, a mikro- és makrovilágból kiszakítva, kisajátítva, kiépítve magának a helyet.

A modern képzőművészet terrénumában megjelenő technikai eszközök, találmányok egyre jelentősebb szerepet kapnak. Használatuk olyan kifejezési eszközökhöz juttatják a művészeket, melyek által árnyaltabban, változatos módon, más és eddig nem ismert megközelítési irányokat kijelölve segítik, gazdagítják a művészi önkifejezést, a modern vizuális nyelvezet megújhodását, új médiumok megjelenését előmozdítva.

Szeretettel ajánlom a tárlatot figyelmükbe, ahol megosztjuk a hajléklánc virtuális rajzolatát, melybe bekapcsolódhatnak saját élményvilágukkal, tovább folytatva azt, s ily módon kölcsönösen épülhetünk, gazdagodhatunk.

Örülünk, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy a művészetszerető közönség új rétegével ismertethetjük meg a digitális művészetet, és örülünk, hogy bemutathatjuk ebben a gyönyörű boltíves műemléképületben alkotásainkat, ami külön jelentőséggel ruházza fel a mai eseményt, régi és új, múlt és hagyomány találkozását a jelen és jövő kortárs művészetével.


HAász Ágnes, a MET elnöke, a kiállítás kurátora
Pannonhalma, 2017. június 2.
> A MET honlapja


Hajlék… – a MET kiállítása

2017. június 2. – október 1.
Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria

Kiállítók névsora

Ázbej Kristóf | Barti Magdolna | Bálint Bertalan | Bátai Sándor | Bózsa Evelin (NL) | Büki Zsuzsanna | Czeizel Balázs | Beaty Czető (NL) | Csízy László | Daradics Árpád | Dávid Vera | Detvay Jenő | Drozsnyik Dávid | Drozsnyik István | Enyedi Zsuzsanna | Füleky Adrienn | Gábor Enikő | Gábor Éva Mária | Gábos József | Olena Golub (UKR m.v.) | Gyenes Zsolt | HAász Ágnes | Harangozó Ferenc | Herendi Péter | Hernádi Paula | Horkay István | Kántor József | Károly-Zöld Gyöngyi (RO) | Kecskés Péter | Kelecsényi Csilla | Eva Kipp (NL) | ifj Koffán Károly | Koroknai Zsolt | Krnács Ágota | Láng Eszter | Lévay Jenő | Lux Antal (D) | Magén István | Mayer Éva | Németh-Kassa Gábor (m.v.) | Olajos György | Ország László | Papp Pala László | Pál Csaba | Péter Ágnes | Pézman Andrea (SK) | Repászki Béla (m.v.) | Repászki Ferenc | Ruzsa Dénes | Sándor Edit | Sós Evelin | Spitzer Fruzsina | Stark István | Szombathy Bálint | Szöllőssy Enikő | Tellér Mária | Paul Ter Wal (NL) | Tooth Gábor Andor / TGA | Vass Tibor | Wrobel Péter


Galéria > Hajlék… MET-kiállítás Pannonhalmán