A szobor a fény útjának meghatározása a formán keresztül a térben.

A művészet megteremti és teret ad az ismeretlennek, az addig csak sejtett és rejtett tartalmak megjelenítésének lehetőségét kínálja, a meghatározódás révén meg új valóságot teremt.

A művészet a megismerés útjelző táblája. Szimbolikus és jelteremtő képessége révén a valóság új, addig rejtett tartalmainak ad érzékelhető jelenlétet a meghatározás révén. Ennek a megismerési folyamatnak önépítő jellege és szerepe van. Az ismeretlent mint a lehetséges új valóságot jeleníti meg és vizionálja.

A művészet számomra a megismerés és megjelenítés eszköze. Az addig nem látott és meg nem határozott mélylélektani formák és képzetek felszínre hozása az alkotófolyamat révén. A művészi és kreatív tartalom leképezése, meghatározás és megjelenítés által láthatóvá és érzékelhetővé váló gondolat, a maga formai elemei révén való kifejezés a cél. Mindezt a megismerés igénye hajtja.

Mit ér a szobor, ha nem ismered fel benne önmagad. (2020)

Minden szobornak felfogható szerkezete kell, hogy legyen.

A legszebb forma a teljességgel ki nem mondott: az, ami sejteti a plasztikai és gondolati identitást.

Ruppert János: Ellipszis, 2008

Nem az a lényeges, hogy én mit akarok kezdeni a kővel, hanem a kő mit sugall és mire késztet engem. (2020)

A szobor előzetes terv nélküli faragása olyan utakat és mélységeket nyit meg, amelyekről fogalmam sem volt, hogy léteznek. Csupán követni kell a belső késztetést. Ily módon spirituális és metafizikai jellegű.

A művészet intuitív jellegű, nem az objektív világot ábrázolja, hanem új világot teremt. Energiát közvetít és hullámokat ver. (2022)

A szobor egy formai realizmus, amely tele van intuitív és spirituális tartalmakkal.

A szobrászat formaérzékenység. A szobor a forma folyamatos felfedezése az anyagban, amolyan formai megvilágosodás. (2021)

Ruppert János: Táncos leány, 2020

Formát adni azt jelenti, hangsúlyt adni és megjeleníteni annak belső tartamát, összefüggésrendszerét és a kompozíció keretein belül kibontva annak identitását.

A művész, a szobrász új összefüggésrendszert teremt és határoz meg. Meghatározza a forma kiterjedését és összefüggésrendszerét, ezzel manifesztálja annak létét környezetében. (2020)

Minden szobornak felfogható szerkezete kell, hogy legyen.

Minden szoborban megvan a remekmű lehetősége. Ha nem erre törekszünk, nincs értelme eggyel több szobrot készíteni csak azért, hogy legyen.

Remekmű akkor születhet, ha képesek vagyunk átadni magunkat egy olyan energia áramlásának, amely utat törve megteremti a maga törvényeit az alkotáson belül, és ez jó esetben mások által is olvasható és érzékelhető kinyilatkoztatást eredményez. Amolyan rátalálás és felismerés.


Galéria > Ruppert János szobrai