Romvári Márton nonfiguratív művészetére a réteges építkezés, a térbeliség, a dinamika és a fény jellemző. A természet erőit kutatja, miközben intuitív, kísérletező energiája a kifejezés új útjai felé tereli alkotómunkáját.

Romvári Márton kiállításának részlete (Kahan Art Space, 2019)

Romvári Márton kiállításának részlete (Kahan Art Space, 2019)

Az egyik ilyen fejlemény, hogy az utóbbi időben ismét kilépett a térbe, csak most alumínium-konstrukciókat készít. A művész bevallása szerint a fém csillogása érdekli, mert emlékezteti a vásznain alkalmazott lakkfelületekre, illetve a „kimozdulás” modellezése foglalkoztatja. Ezáltal feltárul az átjárás festményei és plasztikái között, hiszen ugyanannak az alkotói folyamatnak, ugyanannak a művészeti problémafelvetésnek a részei. Szintén új sajátosságként könyvelhetjük el a vonal, a kontúr képépítő szerepének felerősödését: görbülnek, kiegyenesednek, megduplázódnak, megvastagodnak, vagy auraszerű tónust kapnak. Minden esetben rezgéssel telítődnek, miközben egymást metsző, vagy egymással párhuzamosan futó röppályákat írnak le. Érdemes még röviden utalni az árnyék megjelenésére. A függő szobroknál, a megvilágításból adódóan óhatatlanul keletkeznek, de bizonyos festményeken is feltűnnek, talányos, álomszerű tereket létrehozva.

Romvári Márton kiállításának részlete (Kahan Art Space, 2019)

Romvári Márton kiállításának részlete (Kahan Art Space, 2019)

Romvári képeinek világa elhagyni látszik az organikus közeget, a sejtszerű áramlást. A mikró léptéket felváltja a makró lépték, nem pusztán a nagy méretű vásznak miatt, hanem mert a látószög kiszélesedik. A fénnyel telített formák esetében szilárdulási folyamat figyelhető meg, tömörebbé válnak, domborzati felületek képződnek. Korábbi művei a plazmaállapottal hozhatók összefüggésbe. Ugyanakkor a plazma nem csak a biológián belül értelmezhető, hiszen a csillagok alapeleme is. Új kompozíciói mintha űr-panorámákat vetítenének elénk, keringő égitestekkel, meteoritokkal. Így a vonalak már nem annyira mikroszkopikus, mint inkább csillagközi távokat mérnek, másfelől olyan térhálót működtetnek, amely – mozgásirányokat kijelölve – összehangolja a képelemeket. Megszabott rend és interakció, vagy, ha tetszik, a bolygók tánca. A kozmikus mozgások és az egyéni sorsok között pedig ősidőktől fogva analógiát tételeznek. Itt is beszélhetünk egyfajta megszemélyesülésről. Megérintett például a művész azon kijelentése, amikor rámutatott az egyik képre, hogy portré. Természetesen, nem konkrét arcképről van szó, de figyelmeztet e kompozíciók személyes aspektusaira. A különféle formák egymáshoz való viszonya emberi történetekkel, élethelyzetekkel, kapcsolatokkal is párbeszédbe elegyednek.

Romvári Márton kiállításának részlete (Kahan Art Space, 2019)

Romvári Márton kiállításának részlete (Kahan Art Space, 2019)

Romvári művészetét akárhonnét is nézzük, álom, világűr, vagy személyes viszonylatok, az íves és szögletes formák összemontírozásán alapuló formanyelv a rendszerépítő törekvések mellett a kiszámíthatatlant is integrálja. Hogy ez mit jelent az alkotás közben, misztérium, és így van jól. Hogy ez mit jelenthet nekünk, nézőknek, ennek kapcsán egy francia kifejezés jut eszembe, amely André Gide regényíróhoz kötődik, és a modern irodalom kulcsfogalmává vált: az acte gratuit, vagyis a véletlen és a váratlan beemelése a műbe, ami fellazítja az érzékelés és a gondolkodás kötöttségeit. Szemlélve Romvári Márton kompozícióit (legyenek azok festmények vagy plasztikák), tekintetünkkel követve a vonalakat, nem tudjuk hová visznek, mivel találkozunk közben, és hogy fogunk rá reagálni. Ez pedig a szabadság szédítő élményével ajándékoz meg minket, más szóval, a kalanddal.


Romvári Márton 1975-ben született Budapesten, 2001-ben szerzett diplomát festő szakon a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, családja harmadik generációs képzőművészeként. Az alkotó így vall magáról: „Alkotásaimban a mikro- és makrovilág természeti formái egyfajta leegyszerűsített esszenciaként vannak jelen, s az összeolvadó vagy éppen elkülönülő elemek kölcsönhatásban lévő síkokon rétegződnek térbelivé. Megérkezve a valós dimenziók terébe, ugyanabból a forrásból táplálkozva reliefek, objektek, szobrok, kinetikus munkák is születnek.”


Romvári Márton: Borderbound
Kahan Art Space, Budapest
2019. január 24. – február 23.
A művész honlapja: http://martonromvari.com/


Galéria > Romvári Márton munkái