A világot, amelyben élünk, az érzékszerveinken keresztül tapasztaljuk meg. Azok vagyunk, amit látunk, hallunk, érzünk, minden érzékszervünkön keresztül felfogunk, ezáltal:

AZOK VAGYUNK, AMIT ÉSZLELÜNK!

A létezés megértésének egyik módja a vizuális észlelés. A fizikai jelenség valamennyi létező életforma biológiai állapotára gyakorolt hatása mellett a fény a vizuális észlelés alapanyaga, ezért az általa hordozott információ ugyanúgy segíti világunk megértését, mint ahogyan a csillagokról érkező fényadatok elemzése mélyíti az univerzumról szerzett ismereteinket.

Amíg a tudomány a mérésen alapuló megközelítéssel él, addig a művészet az érzékeinket állítja kihívás elé. Mindkettő indíttatása azonban ugyanaz: a létezés kulcskérdéseinek tudatosságot célzó megértése.

A művészek fontos szerepet töltenek be ebben a folyamatban, ők koruk szeizmográfjai, akik az észlelés mechanizmusait vizsgálják, különös figyelmet fordítva az érzékelés határaira! Az erről a kérdéskörről való folyamatos gondolkodás révén a művészet hozzájárul az emberek éberségének fenntartásához, az észlelés valamennyi folyamatának tudatosításához! A művészek következtetései ezeket a határokat feszegetik, tágítják, átírják.

A fény viszont nem csupán a vizuális észlelés feltétele, hanem létezésünk primer szubsztanciája, következésképpen a vizuális észlelés folyamatainak elemzésekor a fényművészek a lét sarkalatos kérdéseire keresik a választ.

A művészet és a tudomány találkozásával a fény a teremtés (kreáció) alapanyagává vált. A fényalapú kinetikus kísérletek – köztük a fényművészeti installációk, a fénykörnyezetek, a fénymontázs, a luminokinetikus szobrok, a videószobrok, az épületekre és más plasztikai formákra történő vetítések, az interaktív és immerzív művészeti formák, az audiovizuális performanszok és a fénnyel kapcsolatos más intervenciók – és a belőlük levont konzekvenciák – lehetővé tették az emberi érzékelés példátlan szintű, korábban soha nem tapasztalt kutatását, finomhangolását, fokozását, ízekre bontását.

A fény művészete percepciókutatás. Arra keresi a választ, hogyan és mit látunk, hogyan és mit értelmezünk, ennek nyomán pedig hogyan és mit értünk meg!

A fényművész egy tudós elszántságával keres univerzális igazságokat!

A fényművészet komplexitása megköveteli, hogy a művészek festői szemmel, költői szívvel és mérnöki aggyal rendelkezzenek! Meggyőződésünk, hogy a kreációt legteljesebben a kreálás által érthetjük meg!

A médium társadalmi relevanciáját illetően azt feltételezzük: ha a fény ennyire jelentős szerepet játszik fizikai létezésünk tekintetében, akkor a fényművészet hasonlóan fontos szerepet tölt be a lelkiállapotunk vonatkozásában. Más szóval, ha a fény olyannyira elengedhetetlen a biológiai létezésünk szempontjából, akkor a fényművészet legalább annyira nélkülözhetetlen a szellemi létezésünkre nézve is. Nemcsak fizikai módon, hanem érzelmi, pszichológiai, intellektuális síkon fejti ki a hatását, ezáltal úgy tekintjük, hogy a fényművészet ugyanolyan fontos a szellemi és a lelki fejlődésünk szempontjából, mint ahogyan a fény a biológiai létezésünk legfontosabb eleme, az élet forrása!

A fényművészetet az együtt-létezésünkhöz való visszatérésként értelmezzük! Érzékelésünk mélyebb szintű megértésének lehetőségeként az érzelmi tapasztalás, a vizuális és a térbeli gondolkodás révén, mert a fény információ, és az információ megértése nemcsak a túlélési készletünk bővítése szempontjából, hanem a szellemi felemelkedésünk szempontjából is elengedhetetlen. A fényművészet társadalmi eseményt kínál, közösséget teremt, megerősíti az emberek összekapcsolását és interakcióját a bennünket körülvevő világgal. A fény valamennyi érzékszervi csatornánkat serkenti, mozgósítja és szervezi testi érzékeléseinket összefüggő együttessé.

A fényművészet – termékeny története ellenére – soha nem rendelkezett célzott Kiáltvánnyal. Jelen pillanatban a kinetikus médiumok eszközként való felhasználásának, a fény iránti rajongás elüzletiesítésének, piacorientált tevékenységek általi kisajátításának a küszöbén állunk.

A fényművészet népszerűsítésének forgalmas helyszíneivé avanzsált fényesemények és fesztiválok, ímmerzív élménnyel kecsegtető pszeudo-digitális terek, fényművészeti kontextuson kívül álló tárlatok a tetszetős fényszínezéseket, dekoratív fényprodukciókat félrevezető módon, kortárs fényművészeti alkotásokként mutatja be a közönségnek. Egy vásári fénydekorációt azonban, természeténél fogva nem jellemez az információ gazdagsága, és mint ilyen, az érdemi kérdésfelvetésre is alkalmatlan. Nem értünk egyet a fényt árufétissé emelő tendenciákkal, e Kiáltvánnyal pedig a kereskedelmi célú felhasználás folyamatába és a végtermék művészetként való kikiáltásába kívánunk beavatkozni. A „Művészet” mágikus címkéjével való puszta felruházástól egy „világítókellék” még nem fog esztétikai, intellektuális, kulturális értékekre szert tenni! A könnyed szórakoztatást célzó fényjáték-fesztiváloknak és a fényárban úszó vidámparkoknak is megvan a maguk helye és értéke, mi csupán arra kérjük a fényre mint instrumentális kellékre tekintő események szervezőit, hogy a közönség megtévesztésének elkerülése érdekében mellőzzék a fényművészet” kifejezés használatát!

A luminokinetikus médiumok hagyatékának felidézése és megőrzése azt jelenti, hogy megörökölt értékeit védeni, óvni kívánjuk.

Meggyőződésünk, hogy a fény csodájának szentelt eseményeknek feladata a Művészet és a Fény jelentőségteljes, egymást kiegészítő kapcsolatának kiépítése, ellenkező esetben a közönség a folyamatos megtévesztés áldozata lesz! Az üzleti célú megtévesztésnek pedig felmérhetetlen következményei lehetnek, különösen a deep fake és a mesterséges intelligencia korában, amikor a percepció soha nem látott jelentőségre tesz szert!

Jelen Kiáltvány a fénykinetika művészi értékeire, a szakma esztétikai érdemeire és a nagy előfutárok hagyatékára kívánja ráirányítani a figyelmet!

A fény a létezés legalapvetőbb szubsztanciája, mint képzőművészeti médium pedig a művészet elanyagtalanodásának legnemesebb megvalósulása.

A művészet felemel, a fényművészet a fény általi kinyilatkoztatás!

A FÉNYMŰVÉSZET A MŰVÉSZET NYOLCADIK FORMÁJA!

Felkérünk minden elkötelezett művészt, kurátort, szervezőt, a fényművészeti szcéna minden tagját és a passzív befogadóból aktív látogatóvá váló Közönséget, hogy erősítsék meg ezt a kezdeményezést a Fényművészet Kiáltványának az aláírásával.


Kezdeményezte: Bordos László Zsolt
A szöveget írták: Bordos László Zsolt, Orosz Márton, Craig Morrison, több száz nemzetközi művésszel konzultálva
Publikálva: 2021. május 16-án, a Nemzetközi Fény Nap alkalmából

> A Kiáltvány honlapja