Vassnak lenni lenés,

lenésnek lenni ötven.

ötvennek lenni ma egy,

egynek lenni már közel.

közelnek lenni mesés,

mesésnek lenni vajon?

vajonnak lenni bizony,

bizonynak lenni, elég!

elégnek lenni holnap,

holnapnak lenni avagy,

avagynak lenni megvan,

megvannak lenni a Vass.

Vassnak lenni mer maga?

magának lenni ötven!