Nehéz és veszélyes könyvet tartunk kezünkben. Egyensúlyoz a mágia peremén. Régen elfelejtett kérdésekre talál választ. A gyerekkor végén feladtuk kérdéseinket. Elteltünk a megismerés jó, jobb, rossz meg rosszabb iskoláinak ajándékaival. Az okos magyarázatok helyett a naiv érzéki magatartás uralmára vágytunk. Ezzel bizonyos világgal elteltséget, érzéki jóllakottságot, sőt tehetetlenséget előhívó megállapodottságot hoztunk a fejünkre.

Széles körű olvasórétegekre nem annyira, mint elmélyült olvasókra számító mű Kilián László könyve. Ember nélküli regény. Nem hiányosság, inkább nyelvi küzdelem és bravúr egyetlen ember nélkül megúszni egy regényt. Ami mégis sikerre visz, az visszaüt, mint az az úgynevezett regényesség vesztesége. A szereplők a különböző mitológiákból bukkannak fel, a szinkretizmus a hős és körének összetételéből éppúgy adódik, mint a különféle kultúrkörök növényeinek, étkeinek, desszertjeinek, italainak (gasztrológiai összetevőinek) átlelkesítéséből. Ha azt mondtuk, hogy egyetlen emberi szereplő nélkül, akkor tévedtünk, hiszen a narratíva gazdája a Szerző hangja, aki a mitográfus (mítoszleíró) szerepében áll, vezet végig a könyvön. A mitográfus, a Valóságnak nem szakokhoz, diszciplínákhoz gúzsolt, inkább a teljességére kíváncsi kérdezősködője.

Erény: nem olajozza történetekkel a munkát, a szöveg-egész nehezen vehető regénynek, ha igen, akkor a Joyce, Szentkuthy, Nabokov merészebb (és magányosabb) kézirathátlapjaira képzelhetünk afféle felvetéseket, hogy esedékes a Világ-Mítosz darabjaiból újabb mítosszal a kor színe elé bocsátkozni.

Jelen könyv (a Niomé regénytrilógia első részének) szerkezete is mítoszi. Keretét a tizenkettes szám foglalja egységbe. Ez a teljesség, egyetemesség és összetartozás száma, amely a négy alkímiai elem és a szövegben tárgyalt események szorzatából álló világmindenséget érzékelteti.

A kérdések azok, amelyeket újra lehet (és kell) elölről kérdezni. És ha az új válaszoktól nem ijedünk meg, akkor közel járunk a szabadságunkhoz. A Kilián-regény ebben igyekszik segítségünkre lenni.


Kilián László: A fa mítosza
Napkút Kiadó, 2017
280 oldal, 2500 Ft